Språk — en väg in i arbetslivet

Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma de moderna språken i den svenska grund- och gymnasieskolan, samt visa på de språkliga behov som finns hos de privata arbetsgivarna. Ett exportberoende land som Sverige har mycket att vinna på att värna om och främja en god språkkompetens bland medborgarna. 

Engelska är, och kommer att förbli, det viktigaste språket inom både skolan, forskningen och arbetslivet under överskådlig framtid. Men det är inte alla länder i världen som uppfattar engelskan som det främsta språket, vilket vi måste vara medvetna om.

I Sydamerika uppfattas spanskan som det ledande världsspråket och i Kina har inte engelskan den position det har i Europa. Kunskaper i ett modernt språk, som till exempel tyska, stärker förutsättningarna att närma sig utländska företag och i förlängningen skapa tillväxt i Sverige.

Det finns all anledning att satsa på ett tredje språk i den svenska skolan, alltså ett språk utöver svenska och engelska. Det är dock inte självklart vilka språk som är de viktigaste moderna språken. Är det tyska, franska, spanska eller kanske något annat?

Med denna rapport vill Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv sätta igång en diskussion om hur vi ska få fler unga att välja ett modernt språk i skolan, samt se till att de verkligen fullföljer sina studier i språket. Det privata näringslivet måste vara tydligt med vilka behov som finns. Denna rapport är tänkt att ge en sådan bild.

Undersökning nr LRUND055