Arbetsmiljöundersökning: Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö – Genomförd mars–april 2011

Färre än var tredje (31 procent) anser att tilldelade resurser för studie- och yrkesvägledning är tillräckliga. Det visar en undersökning bland landets studie- och yrkesvägledare som Lärarnas Riksförbund har gjort.

Förbundet kräver nu att regeringen agerar för att säkerställa att alla kommunala och fristående skolor har en studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet.

– Detta är en ödesfråga för svensk skola och arbetsmarknad. Skolans kanske viktigaste uppgift är att ge eleverna förutsättningar att kunna studera vidare och att kunna få jobb på morgondagens arbetsmarknad. Här fyller studie- och yrkesvägledarna en helt avgörande roll. Det är därför mycket allvarligt att de har så dåliga förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund.

När Lärarnas Riksförbund genomförde sin stora arbetsmiljöenkät 2011 skickades den ut till drygt 2 000 av förbundets medlemmar. I urvalet ingick drygt 400 studie- och yrkesväg­ledare och denna rapport bygger på de 177 svar vi fick från den gruppen. Merparten av de svarande, 123 personer, var kommunalt anställda, 41 var privat och 13 statligt anställda.

Undersökning nr LRUND058