Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser

Lärarnas Riksförbund har undersökt koncernbidrag eller motsvarande i några få av de stora skol- och vårdföretagen, där källan är företagens års­redo­visningar. Undersökningen visar att betydande summor av skattebetalarnas pengar försvinner årligen via vinstutdelning och andra inkomstöverföringar från skolverksamheten till stora riskkapitalbolag. 

Publicerad

Säkra intäkter och hög avkastning har lockat såväl nationella som internationella risk­kapitalbolag att investera i välfärdens kärna: skola, vård och omsorg. Idag ser vi att dessa skattefinansierade välfärdstjänster kan generera enorma vinstnivåer, där bolagen dessutom ofta undkommer skatt i Sverige via kreativ skatteplanering. 

Lärarnas Riksförbund har tidigare granskat fristående skolors årsredovisningar och funnit att företagen gör stora vinster och för över stora summor pengar från skolverksamhet till ägarna, i stället för att satsas på bättre undervisning, större lärartäthet och bättre resurser till stöd för elever med särskilda behov. Bland de företag som delade ut mest pengar till ägarna eller lämnat störst koncernbidrag återfanns Procivitas, Baggium utbildning AB, Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Kunskapsskolan i Sverige AB, Jensen Education College AB. 

På några få år har riskkapitalbolag och stora koncerner tagit ett starkt grepp om den svenska skolan, vården och omsorgen, där stora summor av skattebetalarnas pengar också försvinner till skatteparadis. Lärarnas Riksförbund har därför följt upp förbundets tidigare granskning av friskolorna och nu undersökt koncernbidrag eller motsvarande i några få av de stora skol- och vårdföretagen, där källan är företagens årsredovisningar. 

Undersökningen visar att enbart dessa företag har fört över drygt en halv miljard kronor av skattebetalarnas pengar till sina moderbolag via koncernbidrag eller motsvarande. Till detta ska läggas eventuella direkta utdelningar till aktieägarna och ofördelaktiga köp/lån från moderbolagen. Vinstmarginalen bland stora privata skolbolag ligger ofta på 9–15 procent, medan exempelvis uppmärksammade Carema ligger på 3–6 procent.

Undersökning nr LRUND059

Rättelse och förtydligande

Den fakta som återfinns i rapporten är hämtad från företagens årsredovisningar. I tabellen på sidan två (näst sista kolumnen) namnges det företag som återfinns högst upp i koncernträdet. Detta överensstämmer inte alltid med det företag som upprättar koncernredovisningen, det vill säga det bolag som erhåller koncernbidraget. För exempelvis Kunskapsskolan i Sverige AB är det Kunskapsskolan Education AB som upprättar koncernredovisningen och därmed erhåller redovisat koncernbidrag. Magnora AB är majoritetsägare i Kunskapsskolan Education AB.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55