Allt annat än lärare!

1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och kommande yrkesval

I den här undersökning har Lärarnas Riksförbund frågat 1 000 elever i gymnasieskolans tredje år som vet att de inom fem år efter studenten kommer att studera vidare vid högskola eller universitet, vad de vill söka för utbildning, vad som är viktigast när de gör sina val och hur de ställer sig till läraryrket.

Publicerad

Undersökningen visar:

  • Att var fjärde elev som tänker söka sig vidare till högskola och universitet har övervägt att söka lärarutbildningen, men att endast tre procent tror att de kommer att göra det.
  • Att de gymnasieelever som hade högst meritvärden i grundskolan är de som i störst utsträckning har övervägt att söka lärarutbildningen.
  • Att de elever med högst meritvärden från grundskolan dels är de som i störst utsträckning avser söka sig vidare till högre utbildning, dels är de som i störst utsträckning kommer att söka ingenjörs-, läkar- eller juristutbildning.
  • Att de två populäraste utbildningsområdena är ingenjörs- och ekonomiutbildningar vilka tillsammans lockar lite drygt en fjärdedel av gymnasieeleverna.
  • Att de huvudsakliga skälen till att gymnasieeleverna väljer bort lärarutbildningen inte är intresserade av att undervisa, inte anser att lönen är tillräckligt hög, inte anser att villkoren matchar den långa utbildningen samt att det är dålig arbetsmiljö.

Undersökning nr LRUND066

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55