Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv

Svenska grundskole- och gymnasielärares löner har haft en mycket svag utveckling de senaste tjugo åren och lärarlönerna har tappat i konkurrenskraft, dels mot andra yrken i Sverige och dels mot andra europeiska lärarlöner. Detta framkommer i rapporten Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv som Lärarnas Riksförbund presenterade under Almedalsveckan 2012.

Trots försök att på olika sätt sluta avtal som ska innebära rejäla löneökningar för lärarna så har detta misslyckats och undersökningar visar att lönen är en av de huvudsakliga anledningarna till att gymnasieungdomar väljer bort lärarutbildningen och läraryrket, trots att de är intresserade av yrket.

I rapporten "Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv" sätts de svenska lärarlönerna i relation till andra europeiska länders lärarlöner. Utgångspunkten är den lönestatistik som återfinns i OECDs Education at a Glance 2011 samt svensk statistik över lärarlöner och andra akademikeryrkens löner.

Rapporten visar bland annat:

  • Att svenska lärarlöner är anmärkningsvärt sammanpressade både avseende år i yrket och skolform som lärare återfinns i.
  • Att de svenska lärarlönerna står sig slätt mot andra svenska akademikerlöner i jämförelse med hur andra OECD-länders lärarlöner står sig mot sina respektive övriga akademikerlöner.
  • Att de svenska lärarna har en lägre inhemsk köpkraft än lärare i andra europeiska länder.
  • Att en svensk grundskollärarlön (tidigare år) för en lärare med 15 år i yrket skulle ligga på 44 000 kronor i månaden om lönenivån var densamma i Sverige som i Tyskland. Motsvarande siffra för en gymnasielärare med samma erfarenhet är drygt 53 000 kronor i månaden.

Undersökning nr LRUND067

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55