Makten över läromedlen

Lärarnas möjlighet att styra över läromedlen i undervisningen

I Lärarnas Riksförbunds rapport Makten över läromedlen, släppt i samband med Skolforum 2012, beskrivs vad som styr, påverkar och begränsar lärarnas läromedelsval i störst utsträckning.

Publicerad

Slutsatser av undersökningen:

  • Ämneskollegiernas roll i skolan måste förstärkas och förtydligas avseende ansvar för undervisningens uppläggning.
  • Ämnessamarbetet i grund- och gymnasieskolan ska ledas av antingen en förstelärare eller lektor.
  • Själva grunden för att adekvata läromedelsval görs i den svenska skolan ligger i att vi endast har legitimerade lärare som är behöriga i sina ämnen och för den skolform och årskurs som de är verksamma i.
  • Det måste ske en riktad statlig läromedelssatsning till främst grund- och gymnasieskolan med målsättningen:
    • att förnya och uppdatera stora delar av såväl det analoga som digitala läromedelsbeståndet
    • att förstärka IT-infrastrukturen i skolan samt
    • att öka lärarnas möjligheter att styra över sina läromedelsval

Undersökning nr LRUND073

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55