Gymnasielärarna om GY2011-reformen

I undersökningen Gymnasielärarna om GY2011-reformen presenteras en första utvärdering av vad lärarna tycker om den nya gymnasiereformen. Lärarna är i grunden positiva till att gymnasieskolans högskoleförberedande program och yrkesprogram specialiseras och renodlas samt att olika typer av lärlings­utbildningar erbjuds. Men lärarna tror inte reformen är tillräcklig för att minska avhoppen från gymnasieskolan.

Publicerad

Det kommer att dröja ytterligare några år innan de första verkliga utvärderingarna av den senaste gymnasiereformen GY2011 kan genomföras. Trots detta pågår redan nu en viktig politisk debatt om gymnasiereformen och det finns ett stort intresse av att följa reformen och se vilka effekter den får.

I den här undersökningen vänder vi oss därför till 1 000 undervisande gymnasielärare i den svenska gymnasieskolan för att ställa frågor om hur de uppfattar många av de förändringar som skedde i samband med reformen och vilka effekter de redan nu bedömer att reformen kommer att få. Lärarna har dessutom ombetts att ange vad som är den svenska gymnasieskolans viktigaste framtidsfråga.

Undersökningen visar bland annat:

  • Lärarna är positiva till den nya programstrukturen och att samtliga program ska leda till gymnasieexamen. Två tredjedelar av lärarna instämmer helt eller delvis med påståendet att den tydligare renodlingen av högskoleförberedande program och yrkesprogram är bra.
  • Knappt hälften av gymnasielärarna anser att alla gymnasieprogram ska leda till allmän högskolebehörighet. Drygt hälften av lärarna vid yrkesprogrammen anser att alla program ska leda till allmän högskolebehörighet till skillnad mot en tredjedel av lärarna vid högskoleförberedande program.
  • Gymnasielärarna är i stor utsträckning positiva till de systemförändringar som har direkt påverkan på yrkesutövandet. Drygt två tredjedelar av lärarna anser att de nya ämnesplanerna är bra. En majoritet av lärarna bedömer också att detta kan få viss positiv effekt på likvärdigheten i gymnasieskolan.
  • Lärarna tror i relativt låg utsträckning att de större systemförändringar som skett i samband med GY2011-reformen kommer att påverka minska avhoppen från gymnasieskolan.

Undersökning nr LRUND077

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55