Framtid och drömmar: Vad hände fem år efter gymnasieskolan?

En undersökning bland 24-åringar år 2013

Vad hände fem år efter gymnasieskolan? Rapporten undersöker vilken roll gymnasieskolan har för den höga ungdomsarbetslösheten och hur vi bättre kan förbereda framtidens ungdomar för jobb eller vidare studier. Den är framtagen tillsammans med Sveriges Elevkårer.

En av fem ungdomar har någon gång efter gymnasiet varken arbetat, studerat eller haft praktik över 100 dagar i sträck. Vi är många som försöker hitta lösningar på detta samhälls­problem och få fler ungdomar i jobb.

I denna rapport vill vi under­söka vilken roll gymnasie­skolan har för den höga ung­doms­arbets­lös­heten och vad som kan göras för att bättre förbereda framtidens ungdomar för jobb eller vidare studier.

Framtid och drömmar: Vad hände fem år efter gymnasieskolan? – En undersökning bland 24-åringar år 2013

Vi har tagit hjälp av de med störst inblick i gymnasieskolans funktionssätt och övergången från gymnasieskolan till studier och arbetsliv, nämligen ungdomarna själva. Undersökningen baseras på svar från 1 000 stycken 24-åringar, som i huvudsak lämnade gymnasieskolan våren 2008.

  • Vad har hänt under de fem åren därefter?
  • Hur ser de på sina gymnasiestudier i backspegeln?
  • Hur har deras gymnasiestudier hjälpt eller stjälpt dem?

Genom att förstå detta kan vi hitta lösningar på våra utmaningar.

Undersökning nr LRUND081SAM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55