Skolan som politisk bro

En väljarundersökning 2013

Undersökningen visar att det råder stor enighet i väljarkåren i frågor om vad man anser om både likvärdigheten och kunskapsuppdraget i den svenska skolan, och framförallt, hur man skulle kunna förbättra tillståndet. 

Undersökningen berör en avgränsad men viktig del av möjliga åtgärder, nämligen den som handlar om ansvar och struktur för skolan.

Till att börja med uppfattar väljarna skolan som en avgörande fråga för val av parti vid ett riksdagsval. 51 procent hävdar att skolan är avgörande för vilket parti som får rösten vid ett riksdagsval. En viktig förklaring till detta är förmodligen att väljarna uppfattar att skolan befinner sig i en svår situation, trots genom­förda reformer. 70 procent anser inte att skolan lever upp till kunskaps­uppdraget och hela 80 procent upplever inte skolan som likvärdig.

Skolan som politisk bro – En väljarundersökning

Väljarna är eniga om vad som skulle kunna göras på övergripande nivå. Nästan sex av tio väljare anser att staten är den aktör som kan skapa bäst förutsättningar för att skolorna ska bli likvärdiga. 63 procent av väljarna anser att staten ska ta ansvar för skolans finansiering och för lärarna och rektorerna.

Undersökning nr LRUND082

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55