VFU — Viktigt För Utbildningen

En undersökning om vad lärarstudenter
vid Linnéuniversitetet i Växjö tycker om VFU:n

VFU:n kan vara det bästa på hela utbildningen, men för vissa blir den en mardröm. Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening i Växjö bestämde sig därför för att göra en undersökning om hur lärarstudenterna upplever VFU:n. Detta är resultatet av LR Studs enkät med lärarstudenter vid Linnéuniversitetet.

Rapporten visar att utbildningen inte är likvärdig för alla studenter. Det beror främst på universitetets administration och vilken handledare man tilldelas under VFU:n. Många är nöjda, men alla har rätt till en bra VFU.

Rapporten var under 2013 högaktuell i Växjö, då kommunen arbetade med ett nytt avtal med VFU-handledarna.

VFU – Viktigt För Utbildningen – En undersökning om vad lärarstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö tycker om VFU:n

Rätt förutsättningar för handledarna behövs

Rapporten skickades ut tillsammans med ett brev till distriktets alla förvaltningar. I brevet uppmanade LR Stud kommunerna att ge handledarna förutsättningar för att ta emot lärarstudenterna på ett bra sätt. Det innebär utbildade handledare med riktad tid för uppdraget.

– Vi är framtidens lärare. En likvärdig utbildning med hög kvalitet är vad som kommer göra oss till de bästa lärarna eleverna någonsin har haft, säger LR Stud Växjö.

Undersökning nr LRUND087SAM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55