Så påverkar föräldrarna undervisningen

En ny undersökning visar att föräldrar försöker påverka lärarna i alltför stor utsträckning. Det gynnar inte eleverna eller skolans undervisning. Skol­inspektionen bör ha bättre koll på skolor med stor otillbörlig påverkan på lärarna, både från ledning, föräldrar och övriga.

Publicerad

– Det kan absolut vara bra att lärarna i större utsträckning tar in impulser i sin yrkesutövning från elever och föräldrar och om det kan leda till en högre mål­upp­fyllelse är det bra. Men risken finns för en negativ påverkan på lärar­yrkets själv­ständighet och professionalitet, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

I rapporten Så påverkar föräld­rarna undervisningen har 1 200 lärare i den svenska grund- och gymnasieskolan svarat på i vilken utsträckning de upplever att elevernas föräldrar försöker påverka skolan och under­visningen. Det visar sig att:

Så påverkar föräldrarna undervisningen


  • 7 av 10 lärare uppger att föräldrar försökt påverka deras undervisning. 6 av 10 av dessa lärare uppger att påverkansförsöken har ökat. Föräldrarnas utbildningsnivå och graden av konkurrens mellan skolor innebär ökad grad av påverkansförsök.
  • 8 av 10 lärare uppger att elever med engagerade föräldrar i större utsträckning kan få särskilt stöd. 4 av 10 uppger att ha engagerade föräldrar kan påverka rätten till särskilt stöd i stor utsträckning.
  • Hälften av lärarna uppger att föräldrarna hotat att gå vidare med frågan om deras vilja inte tillmötesgås. De vanligaste hoten är att lyfta frågan till rektor, att gå vidare till Skolinspektionen eller att byta skola för eleven.

– Vi kräver att elevernas rätt till stöd ska vara oberoende av vilka deras föräldrar är. Undersökningen visar att svensk skola inte är likvärdig och kompensatorisk, som skollagen kräver att den ska vara. De engagerade föräldrarna agerar med sina barns bästa för ögonen inom ramen för ett givet system. Felet finns i ett system med kommuner som inte avsätter tillräckliga resurser för att kunna möta skollagens krav. Därför måste systemet förändras och ett nytt huvudmannaskap inrättas, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund anser att Skolinspektionen bör utöka lärarfrågorna i skolenkäten för att därigenom inför sin tillsyn få ögonen på var det finns skolor med stor otillbörlig påverkan på lärarna, både från ledning, föräldrar och övriga.

Undersökning nr LRUND095

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55