Svenska folket om vinster i skolan

Endast 9 procent av väljarna stödjer det system vi har idag, där det är fritt för friskolor som drivs som bolag att disponera över vinsten. En stor majoritet, 89 procent av väljarna, vill antingen se en reglering som tvingar bolagen att återinvestera vinsten i skolan, alternativt förbjuda vinster helt och hållet.

Publicerad

3 000 väljare i åldrarna 18 till 74 år har fått svara på frågan om vinster i skolan (maj 2014), via en telefonenkät som under­sök­ningsföretaget Exquiro genom­fört på uppdrag av Lärarnas Riksförbund. Frågan ingår i förbundets stora väljar­under­sökning om skolan.

Svaren visar att endast 9 procent av väljarna stödjer det system vi har idag, där det är fritt för friskolor som drivs som bolag att disponera över vinsten. Den stora majoriteten, 89 procent av väljarna, vill antingen se en reglering som tvingar bolagen att återinvestera vinsten i skolan, alternativt förbjuda vinster helt och hållet.

Svenska folket om vinster i skolan

En del intressanta skiljelinjer mellan olika partisympatisörer går att utröna när det gäller alternativet till dagens system.

Bland allianspartiernas samt miljöpartiets väljare anser man att vinst bör återinvesteras i skolan. Socialdemokraternas sympatisörer är delade mellan de båda alternativen till dagens system, medan Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets väljare tydligt anser att vinst bör förbjudas i skolans värld.

Tydligt är, precis som de båda diagrammen visar, att väljarna vill se någon typ av reglering kring friskolornas möjlighet att ta ut vinst.

Undersökning nr LRUND103

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55