Lärarna om läromedlen

En undersökning om läromedlens kvalitet och lärarnas tillgång på läromedel

I denna undersökning har vi vänt oss till 1 500 lärare i det svenska skolväsendet för att undersöka hur de ser på tillgång till olika typer av läromedel, vilka läromedel de använder samt vilken kvalitet de tycker att de läromedel de har att tillgå håller. Dessutom undersöks om det har skett några förändringar gällande bland annat lärarnas IT-användning de senaste två åren.

Publicerad

Undersökning visar att sju av tio lärare anser att valet av läromedel för undervisning är helt upp till dem själva.

Samtidigt framkommer det att hela åtta av tio lärare inte hinner med att kvalitetsgranska, värdera och välja läromedel. Var fjärde lärare uppger sig inte alls ha tid för detta och 54 procent hinner inte med i tillräcklig utsträckning.

Lärarna om läromedlen – En undersökning om läromedlens kvalitet och lärarnas tillgång på läromedel

– Tidigare fanns en granskning där alla läromedel gicks igenom, men det släpptes sedan helt fritt. I vissa fall har texter i läroböcker komprimerats så mycket att de blir svårförståeliga för elever som har problem med sin läsning. Det är bland annat utifrån den typen av frågor som det är så viktigt att lärarna får tid att göra professionella bedömningar. Får vi inte den möjligheten så utvecklas inte heller läromedlen på det sätt som de borde", menar Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund.

– Tyvärr är jag inte förvånad. Det är ett uttryck för att läraryrket har kommit att inkludera väldigt många uppgifter, både pedagogiska och administrativa, säger Anna Johnsson Harrie, läromedelsforskare vid Linköpings universitet.

Undersökning nr LRUND105

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55