Kompis, kurator eller kunskapsförmedlare

Om lärarnas syn på föräldraengagemang och på sin egen roll som vuxen förebild

Allt för få föräldrar engagerar sig i barnens skolgång. Bland annat därför får landets lärare axla ett större ansvar än sin undervisningsroll. Många lärare hinner inte med sina elever. Unga, å sin sida, efterfrågar fler mötesplatser och mer tid tillsammans med vuxna.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund och den ideella organisationen Mentor Sverige har gjort varsin undersökning, som bägge visar på ett tydligt behov av ett större engagemang i Sveriges ungdomar från hela samhället.

Kompis, kurator eller kunskapsförmedlare är en enkätstudie som genomförts bland cirka 1 000 lärare. Den andra är en intervjustudie genomförd bland ungdomar mellan 13 och 17 år.

Kompis, kurator eller kunskapsförmedlare – Om lärarnas syn på föräldraengagemang och på sin egen roll som vuxen förebild

Undersökningarna visar bland annat:

  • Att allt för få föräldrar engagerar sig i barnens skolgång. 40 procent av lärarna upplever att föräldrarna till deras elever i liten eller mycket liten utsträckning engagerar sig i deras barn skolgång.
  • Av lärarna är det 84 procent som känner att de i liten eller mycket liten utsträckning har tid att ta hand om de elevsociala kontakterna på ett tillfredsställande sätt.
  • Ungdomarna menar att de får stöd i skolan men att det inte är tillräckligt. Flera av de tillfrågade ungdomarna tycker att klasserna är stora vilket gör att det blir svårt för läraren att räcka till.
  • Samtliga ungdomar önskar att samhället/politikerna kunde skapa flera utrymmen där de kan umgås och träffa andra vuxna.

Lärarna måste få tillräckligt med tid för de elevsociala kontakterna, samtidigt som allt för mycket tid inte får gå åt till att lösa problem som eleverna har som ligger utanför det som är lärarens roll, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

– Därför måste det finnas stöd till eleverna från andra instanser i skolan, exempelvis elevhälsan, så att lärarna kan fokusera på
undervisningen.

– Det behövs mer engagemang i Sveriges unga från vuxna utanför skolan, säger Karin Jordås, generalsekreterare Mentor Sverige.

– Det är alarmerande att närmare hälften av lärarna säger att föräldrarna till deras elever i liten eller mycket liten utsträckning engagerar sig i deras barns skolgång. Det är också ett stort problem att allt fler mötesplatser läggs ner, fortsätter hon.

Undersökning nr LRUND106

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55