Allmänheten om skolan

En rapport om allmänhetens syn på vissa skolfrågor

Vilket parti har du störst förtroende för i skolfrågor? Hur bra tycker du att den svenska skolan är? Hur har den utvecklats under de senaste 20 åren? Det är några av frågorna i denna undersökning.

Publicerad

Undersökningen är genom­förd av Demoskop på upp­drag av Lärarnas Riks­förbund och Lärar­förbundet.

Allmänheten om skolan – En rapport om allmänhetens syn på vissa skolfrågor

Undersökningen har genomförts under perioden 2 juni till 8 juni 2015 av Demoskop. Det är en webb­panels­under­sökning med 1 046 svarande. Svaren är viktade på ålder, kön och utbildningsnivå för att motsvara hur den svenska befolkningen ser ut.

Undersökning nr LRUND113SAM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55