Allmänheten om skolan

En rapport om allmänhetens syn på vissa skolfrågor

Vilket parti har du störst förtroende för i skolfrågor? Hur bra tycker du att den svenska skolan är? Hur har den utvecklats under de senaste 20 åren? Det är några av frågorna i denna undersökning.

Publicerad

Undersökningen är genomförd av Demoskop på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Undersökningen har genomförts under perioden 2 juni till 8 juni 2015 av Demoskop. Det är en webbpanelsundersökning med 1 046 svarande. Svaren är viktade på ålder, kön och utbildningsnivå för att motsvara hur den svenska befolkningen ser ut.

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55