Språk — så mycket mer än engelska

En rapport om moderna språk

Förutom i engelska sjunker såväl språkkunskaperna som språkens ställning i den svenska skolan. Elevavhoppen är stora från moderna språk och det är ofta språk som får ge vika inför skolornas nedskärningar. Detta är en bekymmer­sam utveckling.

Publicerad

Vikten av att kunna flera språk blir allt tydligare. EU-länderna har ett gemensamt mål att alla medborgare ska behärska minst två språk utöver modersmålet.

Denna undersökning visar en oroväckande utvecklingen av främmande språks status i Sverige. Lärarnas Riksförbund upp­märk­sammar den kontinuerliga för­sämringen av situationen för andra främmande språk än engelska i den svenska skolan.

Om företagen ska växa, om ungdomarna ska ha lättare att få arbete, om vi ska bygga broar mellan människor från olika kulturer och öka vår förståelse för andra länder räcker det inte enbart med engelska.

Språk – så mycket mer än engelska – En rapport om moderna språk

Vi behöver flera som vill utbilda sig till lärare i moderna språk och lärarna måste få rätt förutsättningar i sitt uppdrag så att vare sig elever eller samhället går miste om viktig kompetens.

Undersökning nr LRUND121

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55