Opinionsundersökning bland 17—19­-åringar om sin gymnasieskolgång

Undersökningen bygger på 1 004 telefonintervjuer genomförda med ungdomar, 17–19 år gamla, i hela landet.

Publicerad

Kränkningar och mobbning förekommer

  • Var tredje av de som svarat uppger att de blivit kränkt under högstadiet.
  • Var femte uppger att de blivit kränkt under gymnasiet.
  • Det är vanligare att kvinnor upplever sig blivit kränkta.
  • De som blivit kränkta uppger att det är med anledning av deras åsikter, utseende eller kläder - och dessa orsaker är vanligare hos kvinnor, än hos män.
  • 2 procent av ungdomarna uppger att de själva kränkt någon elev, eller lärare, på internet och det gjorde de genom att i första hand skriva elakt på sociala medier.

För att komma tillrätta med mobbningen uppger ungdomarna själva att det är viktigast att eleverna arbetar tillsammans mot mobbning, och att lärarna också aktivt står upp mot mobbning.

Ungdomarna trots allt optimistiska

  • 89 procent ser positivt på sin framtid, och endast 2 procent ser negativt på sin framtid.
  • De flesta ungdomar, 92 procent, uppger att de tror sig komma att ha tillräckligt med kunskaper från sin gymnasieutbildning för att klara fortsatta studier, eller sitt valda yrke.
  • 92 procent av ungdomarna uppger också att de fått det stöd de behövt, från sina lärare, för att nå de resultat de ville uppnå.

Undersökning nr LRUND126

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55