Obligatoriskt skolval

Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt skolval

De olika skolvalssystemen i Linköping och Botkyrka står i fokus för denna rapport om effekterna av ett obligatoriskt skolval. Forskarnas slutsatser är att obligatoriskt skolval i sig inte löser segregationsproblemen i svensk skola.

I mitten av oktober 2016 presenterades en ny rapport om effekterna av obligatoriskt skolval, som nationalekonomerna Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms universitet sammanfattat. Rapporten är en fri produkt från forskarna, men Lärarnas Riksförbund har, tillsammans med LO och Lärarförbundet, finansierat arbetet.

I fokus står de olika skolvalssystemen i två kommuner, Linköping respektive Botkyrka, där skolvalet i den sistnämnda kan liknas vid ett obligatoriskt val. I debatten har obligatoriskt skolval framhållits som en reform som skulle kunna lösa segregationsproblematiken och samtidigt höja resultaten i svensk skola.

Obligatoriskt skolval – Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt skolval

Kessel och Olme visar med sin undersökning att ett obligatoriskt skolval inte nämnvärt skulle leda till att socioekonomiskt svaga grupper skulle börja välja de skolor som socio­ekonomiskt starka grupper väljer, och vice versa. Därför drar de slutsatsen att ett obligatoriskt skolval i sig inte löser segregations- eller resultatproblemen i svensk skola.

Rapportens fullständiga titel är Obligatoriskt skolval — Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt skolval. Rapporten är en fri produkt från forskarna, men Lärarnas Riksförbund har, tillsammans med LO och Lärarförbundet, finansierat arbetet.

Undersökning nr LRUND130SAM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55