Föräldrarnas påverkan på undervisningen

Lärarnas Riksförbund har undersökt hur elevers föräldrar påverkar undervisningen. Sju av tio lärare i undersökningen uppger att föräldrar har försökt påverka undervisningen.

Knappt 1 000 lärare i grund- och gymnasieskolan har fått svara på frågor i under­sökningen. I undersökningen studeras förutom föräldrapåverkan även vilken betydelse föräldrarnas utbildnings­bakgrund har för elevernas möjligheter att få särskilt stöd.

Undersökningen visar att:

  • 7 av 10 lärare uppger att föräldrarna försökt påverka undervisningen. I grundskolan handlar det främst om läxor, i gymnasieskolan om betyg.
  • 8 av 10 lärare uppger att föräldrarna kan påverka elevens möjligheter att få särskilt stöd. Ju högre utbildnings­nivå föräldrarna har, desto mer tycks föräldrarna kunna påverka.
Föräldrarnas påverkan på undervisningen
  • Föräldrarnas påverkan på undervisningen har ökat över tid. 6 av 10 lärare uppger att påverkan på undervisningen har ökat över tid och 7 av 10 uppger att föräldrarnas möjligheter att påverka särskilt stöd har ökat över tid.

Undersökning nr LRUND134

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55