Likvärdighetsagendan

En del av projektet ”Ge alla elever samma chans”

Lärarnas Riksförbund har tillsammans med Lärarförbundet och LO tagit fram en policydeklaration om hur likvärdigheten i skolan ska kunna förbättras.

Arbetet har skett inom ramen för det gemensamma projektet ”Ge alla elever samma chans”. De tre huvudområden, där organisationerna lämnar förslag på hur likvärdigheten skulle kunna förbättras, handlar om:

  • skolans finansiering
  • skolvalssystemet
  • skolor med särskilt stora utmaningar

Undersökning nr LRUND135SAM

Likvärdighetsagendan – Ge alla elever samma chans