Lönerankning av landets kommuner

En jämförelse av grundskollärarnas löner 2015

I lönerankningen av grundskollärarnas löner syns tydliga strukturella samband. Glesbefolkade kommuner ligger ännu sämre till än andra. Det visar Lärarnas Riks­förbunds analys av den parts­gemensamma lönestatistiken för år 2015.

Publicerad

Lärarbristen är akut. För att rekrytera krävs konkurrens­kraftiga löner och en god arbetsmiljö. Men de svenska lärarlönerna ligger fortsatt på en mycket blygsam nivå.

Figur 1: Lönerankning av landets kommuner 2015

Ju ljusare färg, desto bättre rank.

I Lärarnas Riksförbunds löne­rankning av grund­skollärares löner 2015 ser vi tydliga samband med kommun­ernas strukturella faktorer. Ju ljusare färg i kartan, desto bättre rank.

Vi finner också vissa effekter av styrets poli­tiska färg. Efter kontroll av struktu­rella skill­nader mellan kommunerna ser vi en liten positiv effekt av allians­styre och en liten negativ effekt av vänster­styre.

Undersökning nr LRUND140

Lönerankning av landets kommuner – En jämförelse av grundskollärarnas löner 2015Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55