Skolan, valet och väljarnas värderingar

En undersökning bland 2 500 svenska väljare

Skolan är fortsatt en mycket viktig fråga för väljarna inför 2018 års val. Lärarnas Riksförbunds undersökning visar att det finns potentiellt 2,5 miljoner röster att vinna på en bra skolpolitik.

Publicerad

Denna undersökning är genom­förd bland ett riksrepresentativt urval av svenska väljare i åldern 18–74 år. Av 5 500 slump­mässigt utvalda väljare svarade 2 500, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 46 procent.

Undersökningen visar att:

  • Det finns potentiellt 2,5 miljoner röster att vinna på en bra skolpolitik. Det mot­svarar 35 procent av hela valmanskåren. 4 av 10 väljare som uttrycker en parti­preferens uppger samtidigt att de är beredda att rösta på ett annat parti om de har en bättre skolpolitik än det parti de tänkt rösta på.
  • Flera partier har ett svagt stöd bland sina egna väljare för den egna skolpolitiken. Till exempel stödjer färre än 4 av 10 egna väljare för KD, SD och C det egna partiets skolpolitik. Störst stöd från andra partiers väljare har L och S.
  • Alla väljare prioriterar skolans likvärdighet mycket högt, högre än det fria skol­valet. Föräldrar till barn i skolåldern prioriterar det fria skolvalet högre än andra väljare. Alliansväljare prioriterar det fria skolvalet högre än rödgröna väljare, men inte utan viss skepsis.
  • En majoritet av väljarna, 6 av 10, vill se ett statligt ansvar för skolan. Det gäller såväl att staten ska ta över finansieringen av alla skolor oavsett huvudman samt att staten ska ta över ansvaret för de skolor som idag är kommunala.
  • En majoritet av väljarna, 7 av 10, anser att fristående skolor inte ska kunna ta ut vinst. Av de väljare som är positiva till ett fritt skolval uppger 6 av 10 att de ändå är emot att fristående skolor ska kunna ta ut vinst.

Undersökningen parti för parti

Det finns också partiversioner av undersökningen. På sidan fem ser du vad som utmärker respektive riksdagspartis väljare, och i resten av undersökningen är partiets siffror markerade med gult.

Undersökning nr LRUND154, partiversioner LRUND155-LRUND162

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55