Lärare och allmänhet utvärderar skolpolitiken

En enkät under valrörelsen 2018

Partiernas har presenterat en rad förslag på skolans område, om allt från läxor till hur skolan ska finansieras i framtiden. Men vad tycker egentligen väljarna och lärarna om dessa förslag?

Publicerad

I denna promemoria redovisas resultat från en enkät som Lärarnas Riksförbund låtit allmänheten och lärarna besvara. Båda grupperna har fått exakt samma enkät.

Novus har genomfört under­sökningen bland allmänheten och Lärarnas Riksförbund står för undersökningen bland lärarna. Totalt har 2 000 personer deltagit i undersökningen, 1 000 väljare och 1 000 lärare.

Lärare och allmänhet utvärderar skolpolitiken – En enkät under valrörelsen 2018

Allmänheten och lärarna har fått svara på följande frågor:

  • Tycker du att privata skolhuvudmän, det vill säga de som driver friskolor med offentliga medel, ska kunna ta ut vinst?
  • Idag finansieras skolan i huvudsak av respektive kommun. Tycker du att staten ska ta över finansieringen av skolan?
  • Hur tycker du att skolplatserna i grundskolan ska fördelas?
  • Vissa vill förbjuda lärare att ge eleverna läxor. Tycker du att lärare ska få ge eleverna läxor?
  • Tycker du att skolor som inte klarar sitt uppdrag ska kunna stängas?

Undersökning nr LRUND165PM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55