Fyra lärarröster om läsning

Intervjuer och statistik kring läsning i skolan

Fyra lärare berättar om hur de arbetar med läsning. Vi sammanfattar också resultaten av tidigare läs­under­sökningar, både våra egna och de inter­nationella PISA- och PIRLS-undersökningarna.

Fyra lärarröster om läsning är en rapport som både fungerar som inspiration och som debatt­underlag. Lärarna berättar om hur de arbetar med läsning i sin under­visning på låg-, mellan-, hög­stadium samt gymnasium.

Vi sammanfattar resultaten ur tidigare undersökningar kring läsning i skolan som LR gjort: Läs- och skrivinlärning på lågstadiet samt Elevernas läsförmåga i grund­skolan. Vi berättar också hur Sverige ligger till i PISA och PIRLS, internationella under­sökningar om elevers läsförmåga.

Fyra lärarröster om läsning – Intervjuer och statistik kring läsning i skolan

Många viktiga perspektiv lyfts fram av lärarna, till exempel vad som kan förklara den tidigare nedgången i läsförmåga bland svenska elever, liksom den åter­hämtning som kan anas i de senaste inter­nationella undersökningarna. Beror det på undervisningen, skolan generellt, eller finns förklaringar som inbegriper hela samhället?

Undersökningen är utgiven i samband med Bokmässan i Göteborg 2018, då vi diskuterade läsundervisning på låg-, mellan-, högstadium och gymnasium i fyra olika seminarier.

Undersökning nr LRUND166