Så fungerar digitaliseringen i praktiken

Lärarna om IT-lösningarna på högstadiet och gymnasiet

Det digitala stödet från skolledningen brister. Det är en av slutsatserna när lärarna tycker till om digitaliseringen i skolan.

Under den pågående coronakrisen fylls tidningsspalterna med efterkloka röster: Sverige har saknat marginaler. I skolans värld har krisen blottlagt hur digitalise­ringen varit lika ojämnt spridd som kunskaps­­utvecklingen.

Den bristande likvärdigheten späs nu på ytterligare. ”Därför måste vi också inse att ett stort kunskaps­tapp är ofrånkomligt”, skriver förbunds­ordförande Åsa Fahlén i en debattartikel i Dagens Samhälle. Länk till annan webbplats.

Så fungerar digitaliseringen i praktiken – Lärarna om IT-lösningarna på högstadiet och gymnasiet

Följande tre diagram är ett utdrag ur den kommande undersökningen Lärarna om digitaliseringen. Ett urval av medlemmar i Lärarnas Riks­förbund har fått svara på ett antal frågor om digitaliseringen på deras skola. Lärarna undervisar i årskurserna 7–9 i grund­skolan samt i gymnasie­skolan.

Enkäten gick ut till 1 805 medlemmar i målgruppen via förbundets lärarpanel. 926 har svarat fullständigt på enkäten, vilket ger en svars­frekvens på 51 procent.

Frågeställning: Hur upplever du att följande fungerar på din skola?
Fem svarsalternativ: Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt, Mycket dåligt, eller Kan inte svara.

Så fungerar digitaliseringen i praktiken: totalsiffra
Så fungerar digitaliseringen: årskurs 7-9
Så fungerar digitaliseringen i praktiken: gymnasiet

Undersökning nr LRUND181PM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55