Så påverkar corona­pandemin skolan

Samlade PM om kunskaps­tapp, under­visning, arbets­givare, regering, teknik och väg­ledning

Lärarnas Riksförbund har under maj och juni släppt en rad PM om hur den pågående pandemin har påverkat den svenska skolan på ett antal olika sätt. Här samlas dessa fem PM i en gemensam trycksak.

Hur stort är kunskaps­tappet som coronapandemin har orsakat, och hur mycket har det kostat samhället? Hur har under­visningen blivit lidande och hur har de digitala lösningarna fungerat? Hur har förutsättningarna att vägleda eleverna påverkats? Hur har arbets­givarna och de politiska makthavarna skött sig? Lärarnas Riksförbund har frågat lärare och vägledare och publicerat resultaten i fem PM under perioden maj–juni 2020.

”Det jag gjorde förr på en timme tar idag två timmar, men resultatet är max hälften.”

Citat från PM nr 4, Distansundervisning och teknik under pandemin

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55