Lärarreserven — en lösning på lärarbristen

Den svenska skolan lider av en brist på behöriga lärare som bara blir värre. Samtidigt finns det potentiellt en halv miljon personer i landet som skulle kunna lockas till yrket. Exempelvis obehöriga som redan arbetar inom skolan, personer med utländsk lärarutbildning, före detta lärare som kan tänka sig att komma tillbaka. Lärarnas Riksförbund har kartlagt hur denna ”lärarreserv” ser ut.

Lärarbristen är en av svensk skolas största utmaningar. Skolverket beräknar i sin senaste prognos från 2019 att det kommer saknas cirka 45 000 behöriga lärare 2033 om inget förändras.

Lärarnas Riksförbund har därför tagit fram ett förslag till ett nytt kompletterande lärarprogram (KLP), som på sikt kan ersätta dagens många spretande ”alternativa vägar” till läraryrket. KLP utgör en samlad och tydlig utbildningsväg för personer med tidigare studiemeriter och relevanta erfarenheter som samtidigt inte under­gräver de reguljära lärarprogrammens attraktivitet.

 

Lärarreserven – en lösning på lärarbristen

Vi har kartlagt ”lärarreserven”

Den potentiella målgruppen för programmet utgörs av cirka 578 000 personer inom vad vi valt att kalla ”lärarreserven”. Den inkluderar även drygt 28 000 personer som idag arbetar som obehöriga i skolan. Utöver denna reserv finns det dessutom cirka 34 000 personer med lärarutbildning som idag arbetar utanför skolan.

KLP och ”lärarreserven” har stor potential att bidra till en lösning på lärarbristen, vilket ett räkneexempel i slutet av denna promemoria Pdf, 363 kB. visar, men då behövs kraftfulla och samordnade insatser från både staten, lärosätena och huvudmännen.

  • Staten behöver se till att inrätta, finansiera och marknadsföra KLP och utse de lärosäten som ska erbjuda utbildningen.
  • Förmånlig studiefinansiering behöver kunna erbjudas alla som läser en bristyrkes­utbildning, både de som läser KLP och de som läser en reguljär lärarutbildning.
  • Lärosätena i sin tur behöver samordna och utveckla arbetet med att ge utbildningen och huvudmännen behöver erbjuda reella möjligheter för de presumtiva lärare som i dag arbetar inom skolan att delta i utbildningen.
  • För att behålla de befintliga lärarna, göra KLP attraktivt och locka tillbaka de som lämnat läraryrket krävs i sin tur ordentliga satsningar på bättre arbetsmiljö, ökade möjligheter till professionell utveckling och bättre löneutveckling.

Läs mer om ”lärarreserven” i promemorian. Pdf, 363 kB.

Undersökning nr LRUND193PM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55