En ny facklig organisering av Sveriges lärare och skolledare

Analys och förslag från Organisationsutredningen

Under kongressen 2020 beslutade förbundet att tillsätta en utredning om framtidens fackliga organisering. Den här undersökningen är resultatet.

Publicerad

I samband med kongressen 2020 fattade Lärarnas Riksförbunds kongress beslut om att tillsätta en utredning om hur förbundets medlemsgrupper bäst kan organi­seras. Resultatet offentliggjordes den 19 mars 2021.

Allt material om utredningen och dess resultat finns samlat på LR.se/orga­nisa­tions­utredning. Där kan du läsa samman­fattningar av analys, slut­satser och för­slag till en ny facklig organi­sering. Du kan också ladda ned hela den nära 150 sidor tjocka under­sökningen.

En ny facklig organisering av Sveriges lärare och skolledare – Analys och förslag från Organisationsutredningen

Undersökning nr LRUND198

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55