Var fjärde grundskollärare har haft covid‑19

En undersökning om coronaspridning och smittskyddsåtgärder inom skolan

  • Var fjärde grundskollärare, eller 24 procent, har haft konstaterad covid-19. Fyra av fem lärare känner olust och rädsla för att gå till jobbet. Det är några av resultaten i Lärarnas Riksförbunds senaste enkät om pandemin i skolan.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund genom­förde under perioden 20–28 april en kort hälso­relaterad undersökning om smitt­spridning av covid-19 inom skol­väsendet. I urvalet ingick 1 050 lärare och studie- och yrkes­väg­ledare från förbundets medlems­panel och svars­frekvensen blev 59 procent.

Undersökningen visar att:

  • Var fjärde grundskollärare har haft konstaterad covid-19 (samt 2 procent med pågående smitta).
  • Andelen konstaterat smittade i gymnasie­skolan och vuxen­utbild­ningen är 14 procent (samt 4 procent med pågående smitta).
Var fjärde grundskollärare har haft covid-19 – En undersökning om coronaspridning och smittskyddsåtgärder inom skolan
  • Andelen konstaterat smittade studie- och yrkesvägledare är cirka 15 procent.
  • 6 av 10 svarande bedömer att de blev smittade på arbetsplatsen.
  • Kollegor/elever kommer ofta till skolan trots symtom på smitta (24 procent).
  • 8 av 10 har någon gång känt olust/rädsla för att gå till arbetet på grund av covid-19.
  • Informationen om smittläget och smittskyddsåtgärder på skolorna är bristfälliga.
  • Endast 3 procent av lärarna och studie- och yrkesvägledarna har blivit vaccinerade

Undersökning nr LRUND202


Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55