Marknadsskolan

En rapport till Lärarnas Riksförbund

Ska skatte­betalarnas pengar till skolan stanna i skolan? Är aktie­bolag en lämplig form för att bedriva skola? Vad bör göras? Det är några av frågorna som behandlas i denna externa utredning, gjord på uppdrag av Lärarnas Riks­förbund.

Hösten 2021 tillsatte Lärarnas Riks­förbund hösten 2021 en extern utredning om aktie­bolags­drivna skolor. Resultatet är rapporten Marknadsskolan. Utredare är docenten och före detta riksdags­ledamoten Anne-Marie Pålsson tillsammans med jur.dr. Per Samuelsson.

Rapporten presenterades på seminariet Friskolorna, vinsterna och framtiden den 21 mars 2022. I panelen medverkade Li Andersson, Finlands utbildnings­minister,
Marcus Strömberg, vd Academedia, Jonas Vlachos, professor i national­­ekonomi, Lina Axelsson Kihlblom, skol­minister (S), Lars Hjälmered, utbildnings­politisk talesperson (M) och Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riks­förbund. Moderator: Erik Blix.

Marknadsskolan – En rapport till Lärarnas Riksförbund

Se seminariet på SVT Forum

Seminariet om friskolorna, vinsterna och framtiden finns att se på SVT Forum Länk till annan webbplats.. Sändningen är två timmar lång.

Utredningens uppdrag

I uppdraget till utredarna ingick bland annat att:

  • beskriva hur aktiebolag som huvudmän i grund- och gymnasieskolan skapar överskott som kan användas till vinstuttag
  • beskriva eventuella problem med andra organisationsformer med avseende på en effektiv resursanvändning
  • lämna förslag på alternativa organisationsformer för dagens skolaktiebolag
  • lämna förslag på hur aktiebolag ska kunna omvandlas till andra bolagsformer på ett sätt som fortfarande gör det attraktivt för befintliga eller andra huvudmän att fortsätta att bedriva skolverksamhet
  • vid behov lämna andra reformförslag
  • lämna förslag på tidshorisont för en reform.

Om utredarna

Anne-Marie Pålsson är fil.dr. och docent i nationalekonomi, skribent, ledamot av Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA).
Hon var under åren 2002–2010 riksdagsledamot (M).

Per Samuelsson är jur.dr. och innehavare av Skandinaviska Enskilda Bankens professur vid
Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Hans forskningsområden är främst aktiebolagsrätt och kontraktsrätt, med särskilt fokus på byggsektorns avtal.

Undersökning nr LRUND224SAM