Behövs inte fokus på tidigare betyg nu

Nej till tidigare betyg nu, men ja tillstatlig skola och tydligare kunskapsfokus, säger Lärarnas Riksförbund. Förbundet anser att folkpartiledaren och utbildningsminister Jan Björklund är alldels för snabb när det gäller att införa betyg från år fyra. – Vi tycker det är oklokt att inte låta det nya betygssystemet sätta sig ordentligt först, innan man gör nya förändringar, säger ordföranden Metta Fjelkner.

Publicerad


Mycket av det som Jan Björklund presenterar av Folkpartiets förslag när det gäller skolan är bra tänkt. Exempelvis att skolan behöver ett nytt statligt huvudmannaskap, men också att insatser krävs för minska byråkratin i skolan och lärarnas administrativa börda.

– Vi vill se ett modernt statligt huvudmannaskap. Här har Lärarnas Riksförbund ett kommande och heltäckande förslag på frågan med finansiering av skolan och hur olika skolformer balanseras, säger Metta Fjelkner.

Att folkpartiet ska driva att grundskolans timplan ska stadieindelas är något som välkomnas särskilt mycket, understryker Metta Fjelkner.

Partiet vill också införa examensprov på gymnasiet och förlänga skolplikten för nyanlända.

– Lärarnas Riksförbund tycker inte att det räcker med att förlänga skolplikten bara för nyanlända. Vi vill istället ha 10-årig grundskola för alla, säger Metta Fjelkner.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55