Lärarnas Riksförbunds nye ordförande utmanar kommunskolan

”Det är skandal att lokala hänsyn har tillåtits gå före landets behov.” Lärarnas Riksförbunds nytillträdde ordförande Bo Jansson kräver en ny nationell styrning av skolan i en debattartikel i SKL:s tidning Dagens Samhälle.

Publicerad

Bo Jansson konstaterar i debattartikeln "Skolan kräver starkare nationell styrning"länk till annan webbplats

 att:


”Det Lärarnas Riksförbund, som organiserar majoriteten av lärarna i grundskolans senare år och gymnasieskolan, varnade för i samband med kommunaliseringen 1991, har blivit verklighet.

Efter drygt två decennier med en skola i lokalpolitikers händer ligger Sverige efter i internationella jämförelser när det gäller läsförståelse, matematik och naturkunskap och skillnaderna mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund ökar.”

Förändringar krävs på styrnings- och ledningsnivå
Bo Jansson skriver bland annat att det

inte är rimligt att förvänta sig att små kommuner med litet skatteunderlag ska klara att leverera en högvärdig skola.

”Jag frågar mig i vilken annan verksamhet hade kvalitetsskillnaderna kunnat öka och leveransen försämraskontinuerligt under 20 år – och det utan att det leder till förändringar på styrnings- och ledningsnivå? Det är inget mindre än en skandal att lokala hänsyn har tillåtits gå före landets behov av en fungerande skola!”

Fördjupade samtal
I debattartikeln konstateras att frågan motarbetas av Sveriges Kommuner och Landsting och åsidosätts av riksdagspartierna. Därför kommer Lärarnas Riksförbund nu ta kontakt med partierna för fördjupade samtal om skolans styrning och finansiering.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55