Ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning

Lärarnas Riksförbund anser att förslaget inte i tillräcklig utsträckning belyser vilka konsekvenser olika alternativ kan få, varför förbundet anser att frågan behöver utredas ytterligare. 

Publicerad

Denna utredning måste göras skyndsamt och på ett betydligt djupare sätt analysera konsekvenserna av en eller två grupper.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55