Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

LR:s seminarier och debatter i Almedalen


Vi finns på plats i Visby för att diskutera de viktigaste skolfrågorna. Välkommen till våra högaktuella seminarier och debatter.


Var med i diskussionerna och följ vad som sägs vid seminarierna på Twitter under #skolaAlm

Måndag 2 juli

Årets stora skolpolitiska debatt:
Skola 2022 — Räcker politiken till?

Tid: 15:30–17:30 (fika och mingel från kl 15:30)
Plats:
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, sal "Wisby"
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Svenska skolans kris är inte över, trots en viss uppgång i PISA. Likvärdigheten sjunker, var tredje elev når inte gymnasieexamen och lärarbristen förvärras för varje år. Varför räcker inte politiken till? Vad tänker partierna göra för att vända utvecklingen? Vilken skola har vi vid nästa val 2022?

Den svenska skolan förmår inte ge alla elever samma möjligheter. Likvärdigheten har försämrats och var tredje elev av en årskull når inte gymnasieexamen. Dessutom förväntas lärarbristen förvärras ytterligare. Skolkommissionen har lämnat sina förslag för att stärka svensk skola men partierna har inte kunnat enas kring dem. Varför fortsätter politiken svika skolan? Vad vill partierna göra för att vända utvecklingen? De viktigaste skolfrågorna debatteras av samtliga riksdagspartier i Almedalens stora skoldebatt.

Debatten ska kretsa kring fyra huvudområden:
— Ansvaret för skolan
— Integrationen och elever med utländsk bakgrund
— Gymnasieskolan
— Läraryrkets utmaningar

Välkommen från kl 15:30 till mingel och fika.

Medverkande:

 • Gustav Fridolin, utbildningsminister, Miljöpartiet
 • Christer Nylander, vice ordförande Utbildningsutskottet, riksdagsledamot, Liberalerna
 • Erik Bengtzboe, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, Moderaterna
 • Ulrika Carlsson, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Annika Eclund, riksdagsledamot och talesperson i skolfrågor, Kristdemokraterna
 • Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Socialdemokraterna
 • Daniel Riazat, riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet, Vänsterpartiet
 • Stefan Jakobsson, riksdagsledamot och talesperson i skolfrågor, Sverigedemokraterna
 • Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
 • Margit Silberstein, moderator

Tisdag 3 juli

Varför saknas det 77 000 lärare?

Tid: 9:00–10:00
Plats: 
Best Western Strand Hotel, Strandgatan 4, sal "Bryggarsalen"
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Det fanns redan för 10 år sedan mycket tydliga tecken på att det skulle bli lärarbrist. Varför har inte tillräckligt gjorts?

Lärarbristen är på väg mot nya rekordnivåer. Samtidigt som utmaningarna och antalet elever ökar i den svenska skolan, drabbas skolan av stora pensionsavgångar, lärare som hoppar av yrket, alltför få studenter som vill utbilda sig till lärare samt omfattande avhopp från lärarutbildningen. Varför har beslutsfattarna inte gjort tillräckligt för att förhindra utvecklingen? Och vad krävs nu för att lösa skolans största utmaning?

Följande frågeområden tas upp vid debatten:
— Lärarutbildningen
— Lönerna
— Arbetsmiljö
— Karriärmöjligheterna och kompetensutveckling
— Lärarnas auktoritet

Medverkande:

 • Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Socialdemokraterna
 • Erik Bengtzboe, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, Moderaterna
 • Ulla Hamilton, VD, Friskolornas Riksförbund
 • Per-Arne Andersson, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad, SKL
 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
 • Sharon Jåma, moderator

Tisdag 3 juli

Hur kan lärare överleva dagen?

Tid: 17:00–17:45
Plats: 
Best Western Strand Hotel, Strandgatan 4, sal ”Teatern”
Arrangör: Lärarnas Riksförbund, Natur & Kultur

Vad är bra undervisning? Hur utövar lärare ett gott ledarskap i klassrummet? Hur överlever man egentligen som lärare idag med konflikter, krav och stress? Några av de vanligaste problemen som lärare och skola står inför, som hög arbetsbelastning och den akuta lärarbristen, lyfts och diskuteras.

Att bedriva undervisning som verkligen gör skillnad är något de flesta lärare strävar mot. Med avstamp i forskning och egna erfarenheter går skoldebattören och författaren Per Kornhall igenom några av de vanligaste problemen lärare står inför i dag och diskuterar med Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén hur lärarens undervisande roll och yrkeskunnande kan stärkas. Per Kornhall utgår både från ett skolledarperspektiv och ett lärarperspektiv, samt problematiserar frågorna på huvudmannanivå.

Per Kornhall är ett välkänt namn i skoldebatten och har en rik erfarenhet av det svenska skolsystemet både som lärare, undervisningsråd vid Skolverket och som kommunal skolstrateg. Han utgår i seminariet från sin kommande bok ”Lärare – en handbok”, om undervisning, lärarrollen och meningen med skolan.

Medverkande:

 • Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
 • Per Kornhall, lärare, författare och skoldebattör

Onsdag 4 juli

Politiken sviker skolan — och en tredjedel av eleverna

Tid: 11:00–12:00
Plats:
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, sal ”Lojsta”
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Man har länge varnat för att Sverige är på väg mot ett tvåtredjedelssamhälle. När det gäller den svenska skolan är vi redan där. Var tredje elev av en årskull lyckas inte med sin skolgång och riskerar att hamna i utanförskap. Hur länge ska politiken svika skolan? Varför ska egentligen någon förälder skicka sitt barn till en skola där en tredjedel av eleverna förväntas slås ut?

Lärarnas Riksförbund offentliggör en undersökning om vad den svenska ”tvåtredjedelsskolan” innebär i praktiken. Vi har följt en årskull elever i statistiken genom hela deras skolgång, från att de började årskurs 1 år 2005 till att de tog studenten år 2017. Hur många faller bort under resans gång? Vilka är de? Vad väntar på dem sedan och vad kostar det för samhället? Varför fortsätter politiken att svika skolan? Om politiken inte agerar hur många elever är det som totalt har slagits ut ur skolan fram till 2030? Hur går vi från en tvåtredjedelsskola till en skola för alla?

Medverkande:

 • Gustav Fridolin, utbildningsminister, Miljöpartiet
 • Jan Björklund, partiledare, Liberalerna

  Paneldiskussion:
 • Lina Hultqvist, ordförande, Sveriges Elevkårer
 • Marcus Strömberg, VD, Academedia
 • Kenneth Nilsson, ordförande SKLs utbildningsberedning, SKL
 • Therese Guovelin, vice ordförande, LO

 • Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
 • Sharon Jåma, moderator

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Katariina Treville

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-25 14.27

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

Karta och program

Kommer att finnas för nedladdning här

Fler seminarietips

Lärarnas Riksförbund är även med och diskuterar skolfrågor på andra organisationers seminarier.


Vi gratulerar LR-medlemmen och Södertäljebon Ranja Shamoun, som med hjälp av SVT:s Lilla Aktuellts tittare har utsetts till årets ”Min lärare”. ”– Jag grät när jag hörde motiveringen. Att de uppskatt...