Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

LR:s seminarier och debatter i Almedalen


Vi finns på plats i Visby för att diskutera de viktigaste skolfrågorna. Välkommen till våra högaktuella seminarier och debatter.


Var med i diskussionerna och följ vad som sägs vid seminarierna på Twitter under #skolaAlm

Måndag 2 juli

Årets stora skolpolitiska debatt:
Skola 2022 — Räcker politiken till?

Tid: 15:30–17:30 (fika och mingel från kl 15:30)
Plats:
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, sal "Wisby"
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Svenska skolans kris är inte över, trots en viss uppgång i PISA. Skolan förmår inte ge alla elever samma möjligheter. Likvärdigheten har försämrats och var tredje elev av en årskull når inte gymnasieexamen. Dessutom förväntas lärarbristen förvärras ytterligare. Skolkommissionen har lämnat sina förslag för att stärka svensk skola men partierna har inte kunnat enas kring dem. Varför fortsätter politiken svika skolan? Vad vill partierna göra för att vända utvecklingen? Varför räcker inte politiken till?  Vilken skola har vi vid nästa val 2022? De viktigaste skolfrågorna debatteras av samtliga riksdagspartier i Almedalens stora skoldebatt. 

Debatten ska kretsa kring fyra huvudområden:
- Ansvaret för skolan.
- Integrationen och elever med utländsk bakgrund.
- Gymnasieskolan.
- Läraryrkets utmaningar.

Välkommen från kl 15:30 till mingel och fika.

Medverkande:

 • Gustav Fridolin, utbildningsminister, Miljöpartiet
 • Christer Nylander, vice ordförande Utbildningsutskottet, riksdagsledamot, Liberalerna
 • Erik Bengtzboe, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, Moderaterna
 • Ulrika Carlsson, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Annika Eclund, riksdagsledamot och talesperson i skolfrågor, Kristdemokraterna
 • Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Socialdemokraterna
 • Daniel Riazat, riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet, Vänsterpartiet
 • Stefan Jakobsson, riksdagsledamot och talesperson i skolfrågor, Sverigedemokraterna
 • Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
 • Margit Silberstein, moderator

Tisdag 3 juli

Varför saknas det 77 000 lärare?

Tid: 9:00–10:00
Plats: 
Bryggarsalen, Mellangatan 54
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Lärarbristen är på väg mot nya rekordnivåer. Samtidigt som utmaningarna och antalet elever ökar i den svenska skolan, drabbas skolan av stora pensionsavgångar, lärare som hoppar av yrket, alltför få studenter som vill utbilda sig till lärare samt omfattande avhopp från lärarutbildningen. Varför har beslutsfattarna inte gjort tillräckligt för att förhindra utvecklingen? Och vad krävs nu för att lösa skolans största utmaning?

Följande frågeområden tas upp vid debatten: 
- Lärarutbildningen .
- Lönerna.
- Arbetsmiljö.
- Karriärmöjligheterna och kompetensutveckling.
- Lärarnas auktoritet.

Medverkande:

 • Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Socialdemokraterna
 • Erik Bengtzboe, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, Moderaterna
 • Ulla Hamilton, VD, Friskolornas Riksförbund
 • Per-Arne Andersson, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad, SKL
 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
 • Sharon Jåma, moderator

Tisdag 3 juli

Hur kan lärare överleva dagen?

Tid: 17:00–17:45
Plats: 
Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, sal ”Teatern”
Arrangör: Lärarnas Riksförbund, Natur & Kultur

Att bedriva undervisning som verkligen gör skillnad är något de flesta lärare strävar mot. Med avstamp i forskning och egna erfarenheter går skoldebattören och författaren Per Kornhall igenom några av de vanligaste problemen lärare står inför i dag och diskuterar med Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén hur lärarens undervisande roll och yrkeskunnande kan stärkas. Per Kornhall utgår både från ett skolledarperspektiv och ett lärarperspektiv, samt problematiserar frågorna på huvudmannanivå.

Per Kornhall är ett välkänt namn i skoldebatten och har en rik erfarenhet av det svenska skolsystemet både som lärare, undervisningsråd vid Skolverket och som kommunal skolstrateg. Han utgår i seminariet från sin kommande bok ”Lärare – en handbok”, om undervisning, lärarrollen och meningen med skolan.

Medverkande:

 • Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
 • Per Kornhall, lärare, författare och skoldebattör

Onsdag 4 juli

Politiken sviker skolan — och en tredjedel av eleverna

Tid: 11:00–12:00
Plats:
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, sal ”Lojsta”
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Man har länge varnat för att Sverige är på väg mot ett tvåtredjedelssamhälle. När det gäller den svenska skolan är vi redan där. Var tredje elev av en årskull lyckas inte med sin skolgång och riskerar att hamna i utanförskap. Hur länge ska politiken svika skolan? Varför ska egentligen någon förälder skicka sitt barn till en skola där en tredjedel av eleverna förväntas slås ut?

Lärarnas Riksförbund offentliggör en undersökning om vad den svenska ”tvåtredjedelsskolan” innebär i praktiken. Vi har följt en årskull elever i statistiken genom hela deras skolgång, från att de började årskurs 1 år 2005 till att de tog studenten år 2017. Hur många faller bort under resans gång? Vilka är de? Vad väntar på dem sedan och vad kostar det för samhället? Varför fortsätter politiken att svika skolan? Om politiken inte agerar hur många elever är det som totalt har slagits ut ur skolan fram till 2030? Hur går vi från en tvåtredjedelsskola till en skola för alla?

Medverkande:

 • Gustav Fridolin, utbildningsminister, Miljöpartiet
 • Jan Björklund, partiledare, Liberalerna

  Paneldiskussion:
 • Lina Hultqvist, ordförande, Sveriges Elevkårer
 • Marcus Strömberg, VD, Academedia
 • Kenneth Nilsson, ordförande SKLs utbildningsberedning, SKL
 • Therese Guovelin, vice ordförande, LO

 • Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
 • Sharon Jåma, moderator

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Katariina Treville

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-14 13.25

Ansvarig redaktör för sidan: Maria Reuterskiöld

Dokument för nedladdning

Fler seminarietips

Lärarnas Riksförbund är även med och diskuterar skolfrågor på andra organisationers seminarier.

2 juli kl 10:00-11:00
Den svenska kunskapssynen - beror utbildningsproblem på hur kunskap värderas?
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Entreprenörskapsforum, IFN

2 juli kl 11:00-11:55
Kan en robot sköta undervisningen? Artificiell intelligens i skolans värld
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: EY

2 juli kl 11:45-12:35
Stor risk att elever inte får den undervisningstid de har rätt till
Plats: D-huset, Kaserngatan 1
Arrangör: Skolinspektionen

2 juli kl 16:00-17:00
Vägval för välfärden: kvalitetsfokus eller vinstjakt?
Plats: Antons, Cramérgatan 2
Arrangör: LO

3 juli kl 8:30-9:45
Hur får vi skolan att fungera för elever med autism?
Plats: E-huset, Cramérgatan 3
Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet

3 juli kl 13:15-14:00
Det är lärarkris - så ökar vi tillgången till bra lärare
Plats: Segelfartyget Älva, kajplats 10, Visby inre hamn
Arrangör: Friskolornas riksförbund

3 juli kl 16:00-16:50
Varför är tobaksfrågan en barnrättsfråga?
Plats: Barnrättstorget på Gotlands konstmuseum,
S:t Hansgatan 21
Arrangör: Unga Drogförebyggare, Yrkesföreningar mot tobak, Tobaksfria barn- ett samverkansprojekt

4 juli kl 9:00-10:00
Sju konkreta sätt att minska utanförskapet bland unga - NU
Plats: Kilgränd 1
Arrangör: Mentor Sverige

4 juli kl 14:15-15:15
Samverkan, dialog och välmående för skolframgång
Plats: F-huset, salF20, Skeppsbron 24
Arrangör: FutureByMe

5 juli kl 14:00-15:15
Brist på läromedel - Vad händer med lärarnas undervisning och kunskapsresultaten?
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Arrangör: Svenska Läromedel, Sveriges Läromedelsförfattares förbund


Förra helgen så samlades tusentals lärare under parollen Lärarmarschen, på gator och torg runt om i landet, för att protestera mot nedskärningar och sparkrav i skolan. I det här avsnittet av Skolmini...