Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

LR:s monter på Bokmässan

Många spännande föreläsare kommer att ta plats i vår monter (C04:20) under Bokmässan.


Torsdag 22 september

10:00 Klassrummet möter världen — en tematisk resa genom autentisk språkundervisning

”Med skönlitteratur som grund och digitala verktyg som hjälp kan du ta världen in i ditt klassrum och lyfta elevens blick över sin egen horisont. När skönlitteratur kombineras med digitala verktyg kan du fördjupa elevernas lärande på sätt som ett traditionellt läromedel inte kan.”

Medverkande: Sara Bruun – lärare, ämnesspanare och kapitelförfattare i boken Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

11:15 Vi får det att funka — framgångsrika exempel på IT i skolan

Panelsamtal i samband med bokrelease av boken Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan

En del av utmaningen i yrket är att få tid till att upptäcka och skapa de bästa förutsättningarna, för varje elev. Många lärare förväntas använda IT i skolan. IT är inte ett självändamål, utan de digitala möjligheterna ska vara verktyg för pedagogiska idéer utifrån behov. Vi är för detta beroende av att arbetsgivaren banar väg förutsättningsmässigt. Boken, Vi får det att funka – om framgångsrika exempel på IT i skolan, som lanseras nu är skriven av 14 lärare med lång erfarenhet av att jobba med digitala verktyg i skolan. Dessa lärare har fått förutsättningar att jobba med digitala verktyg och gjort det framgångsrikt. Goda förutsättningar behövs för alla lärare att, utifrån pedagogiska behov av IT, kunna bedriva ett framgångsrikt arbete med eleverna! Hur får dessa lärare det att funka? Vad krävs? Hur säkerställer staten att arbetsgivarna tar sitt ansvar att möjliggöra för alla lärare att få det att funka?

Medverkande: Gustav Fridolin, utbildningsminister, Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, och Helena Kvarnsell, lärare och ämnesspanare. Christer Isaksson, moderator

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

12:00 Att väcka läslust och använda noveller i skolan

I en skolmiljö där tiden inte alltid räcker till är novellen som genre perfekt för att ge eleven ett smakprov på allt från svenska klassiker till de största författarna idag. Hur kan det korta formatet ge tid för en bred läsförståelse och temafördjupningar?

Medverkande: Lena Hammargren, förlagschef på Novellix förlag med en bakgrund som översättare

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

13:00 Lärare + skolbibliotekarie = sant

Hur lärare och skolbibliotekarie kan samarbeta kring läsning, källkritik och digitala verktyg.

Medverkande: Sara Bernhardsson, lärare, och Liselott Drejstam, skolbibliotekarie

Arrangör: Forum för Svenska

14:00 Peer instruction — metod som skapar deltagande i undervisningen

Med hjälp av digitala redskap försöker läraren Mikael Bruér skapa en miljö där elevaktivitet och deltagande står i centrum för undervisningen. Peer instructions är en av de metoder han använder för att utveckla detta.

Medverkande: Mikael Bruér – lärare, ämnesspanare och kapitelförfattare i boken Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

15:00 Nyanlända elevers språkutveckling En fråga om pedagogik — inte teknik

Hülya Basaran berättar om hur man kan använda digitala resurser med utgångspunkt i språkutvecklande arbetssätt med nyanlända och flerspråkiga elever.

Medverkande: Hülya Basaran – lärare och kapitelförfattare i boken Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

16:00 Historieundervisning på bloggen — empati och historisk betydelse i ett nytt medielandskap

Cecilia Johansson ger exempel på hur elever kan utveckla ämnesspecifika förmågor som historisk empati och förmåga att tolka, värdera och kritiskt granska ett källmaterial samtidigt som de får en digital kompetens när de bloggar om historia.

Medverkande: Cecilia Johansson – lärare, ämnesspanare och kapitelförfattare i boken Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

17:00 Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen

Per-Olof Bentley är lärarutbildare samt fil. dr i matematikdidaktik och docent vid Göteborgs universitet.

Medverkande: Per-Olof Bentley

Arrangör: Forum för Matematik och naturvetenskapliga ämnen


Fredag 23 september

10:00 Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen

Per-Olof Bentley är lärarutbildare samt fil. dr i matematikdidaktik och docent vid Göteborgs universitet.

Medverkande: Per-Olof Bentley

Arrangör: Forum för matematik och naturvetenskapliga ämnen

11:00 Peer instruction – metod som skapar deltagande i undervisningen

Med hjälp av digitala redskap försöker läraren Mikael Bruér skapa en miljö där elevaktivitet och deltagande står i centrum för undervisningen. Peer instructions är en av de metoder han använder för att utveckla detta.

Medverkande: Mikael Bruér – lärare, ämnesspanare och kapitelförfattare i boken Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

12:00 Att väcka läslust och använda noveller i skolan

I en skolmiljö där tiden inte alltid räcker till är novellen som genre perfekt för att ge eleven ett smakprov på allt från svenska klassiker till de största författarna idag. Hur kan det korta formatet ge tid för en bred läsförståelse och temafördjupningar?

Medverkande: Linn Bäckström, redaktör på Novellix förlag med en bakgrund som litteraturvetare.

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

13:00 Lärare + skolbibliotekarie = sant

Hur lärare och skolbibliotekarie kan samarbeta kring läsning, källkritik och digitala verktyg.

Medverkande: Sara Bernhardsson, lärare och Liselott Drejstam, skolbibliotekarie

Arrangör: Forum för svenska

14:00 Konspirationism — vad är det och hur kan du hantera det i undervisningen?

Vad innebär konspirationism som politisk miljö och varför är det hot mot ett öppet och demokratiskt samhälle? Hur kan vi som lärare motverka konspirationstänkande? Vilka förhållningssätt finns för att möta konspirationism i klassrummet?

Medverkande: Föreläsare Daniel Poohl, chefredaktör för tidningen Expo. Moderator Sten Hagberg

Arrangör: Forum för humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen.

15:00 Prisutdelning Björn Ranelid Priset 2016

Medverkande: Björn Ranelid, författare och Åsa Fahlén ordförande LR samt pristagaren.

16:00 Klassrummet möter världen — en tematisk resa genom autentisk språkundervisning

"Med skönlitteratur som grund och digitala verktyg som hjälp kan du ta världen in i ditt klassrum och lyfta elevens blick över sin egen horisont. När skönlitteratur kombineras med digitala verktyg kan du fördjupa elevernas lärande på sätt som ett traditionellt läromedel inte kan."

Medverkande: Sara Bruun – lärare, ämnesspanare och kapitelförfattare i boken Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

17:00 Läsförståelsestrategier på gymnasiet

Medverkande: Anna Nord, Gymnasielärare Sv, Hi och Speciallärare med inriktning Läs och skriv

Arrangör:  Forum för svenska


Lördag 24 september

09:15 Ett arbetssätt som tar dig närmare dina elever och förstärker din roll som lärare, inte tvärtom. Ett digitalt och formativt arbetssätt

​Att digitalisera undervisningen innebär inte att ersätta läraren eller reducera lärarrollen i klassrummet utan tvärtom. För att lyckas med detta uppdrag behöver läraren använda sig av fungerande teknik/digitala verktyg som både elever, föräldrar och kollegor ser nyttan och fördelarna med att använda. Herman Katea visar hur man väljer och kombinerar verktygen för att digitalisera planeringen, undervisningen, examinationen, formativa bedömningen  och föräldrakontakten.

Medverkande: Herman Katea, lärare i matematik på gymnasiet och pristagare vid Lärargalan ”Årets lärare inom digitaliseringen”.

Arrangör: Lärarnas Riksförbund


10:00 Unga mediekonsumenter och hatet på nätet — så skapar vi en motvikt

Internet ställer höga krav på lärare att kunna undervisa elever i källkritik och att uppmuntra till att vara en positiv motkraft på nätet. Teskedsorden har därför tagit fram ett kostnadsfritt material till stöd för lärare om främlingsfientlighet på nätet.

Medverkande: Föreläsare Lovisa Fhager Havdelin, verksamhetschef Teskedsordern. Moderator Sten Hagberg

Arrangör: Forum för humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen

11:00  Normkritiskt tal om arbetslivet — hela skolans ansvar

Hur kan vi förstå normer och föreställningar om arbetsliv och yrken?Låt dig inspireras till hur du kan arbeta med dessa områden i samtal, gruppvägledning och undervisning.

Medverkande: Frida Wikstrand, lektor på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö högskola samt en av författarna till boken Tala om arbetslivet.

Arrangör: Forum för studie-och yrkesvägledning

12:00 Att väcka läslust och använda noveller i skolan

I en skolmiljö där tiden inte alltid räcker till är novellen som genre perfekt för att ge eleven ett smakprov på allt från svenska klassiker till de största författarna idag. Hur kan det korta formatet ge tid för en bred läsförståelse och temafördjupningar?

Medverkande: Lena Hammargren, förlagschef på Novellix förlag med en bakgrund som översättare

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

13:00 Lärare + skolbibliotekarie = sant

Hur lärare och skolbibliotekarie kan samarbeta kring läsning, källkritik och digitala verktyg.

Medverkande: Sara Bernhardsson, lärare och Liselott Drejstam, skolbibliotekarie

Arrangör: Forum för svenska

14:00 Konspirationism — vad är det och hur kan du hantera det i undervisningen

Vad innebär konspirationism som politisk miljö och varför är det hot mot ett öppet och demokratiskt samhälle? Hur kan vi som lärare motverka konspirationstänkande? Vilka förhållningssätt finns för att möta konspirationism i klassrummet?

Medverkande: Föreläsare Jonathan Leman,  moderator Sten Hagberg

Arrangör: Forum för humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen

15:00  Om konsten att berätta sin historia

Författaren Eugène berättar om sin originella självbiografi* där han berättar sin historia, barndomen i diktaturens Rumänien, och uppväxten i Schweiz med alla dess kulturkrockar med mycket humor och värme utifrån 20 föremål. Läraren Françoise Sule ger tips hur man kan arbeta med boken och metoden med sina elever.

Medverkande: Eugene, författare Françoise Sule, ordförande i FLF och lärare i franska, Moderator: Benita Funke, kulturråd, Schweiz Ambassad. Språk Engelska.

Arrangör: Forum för engelska och moderna språk

16:00 Vad innebär Arbetsplatsförlagt lärande, APL, och vilken funktion har APL i dagens yrkesutbildning?

För att skapa en yrkesutbildning som bättre förbereder eleverna för det yrket de valt, infördes APL i den senaste gymnasiereformen, vad innebär APL och hur skapar det en bättre yrkesutbildning.

Medverkande: Eva-Lisa Andersson, yrkeslärare, ledamot i Lärarnas Riksförbunds forum för yrkesämnen och jobbar med APL på Skolverket

Arrangör: Forum för yrkesämnen


Söndag 25 september

10:00 Hjärnkoll: Därför presterar elever som multitaskar sämre. Forskares förklaringar, konkreta råd och tips

Om vad som händer i hjärnan när du läser, skriver, lär dig och är kreativ. Och varför resultatet blir sämre när du multitaskar eller blir störd. Men också vad du kan göra för att din – eller elevens – hjärna ska fungera bättre.

Medverkande: Tomas Dalström, författare och journalist

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

11.00 Digital teknik utvecklar slöjden Experiment skapar nya verktyg

Samtal kring hur man kan arbeta digitalt i slöjdsalen för att skapa flow i lektionen och tydliggöra lärandet. Arbetssättet kan även fungera i andra ämnen.

Medverkande: Eva Söderberg lärare och kapitelförfattare i boken Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan. Moderator: Karin Johansson, Lärarnas Riksförbund

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

12:00 Att väcka läslust och använda noveller i skolan

I en skolmiljö där tiden inte alltid räcker till är novellen som genre perfekt för att ge eleven ett smakprov på allt från svenska klassiker till de största författarna idag. Hur kan det korta formatet ge tid för en bred läsförståelse och temafördjupningar?

Medverkande: Linn Bäckström, redaktör på Novellix förlag med en bakgrund som litteraturvetare.

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

13:00 Plattor och mobiler i skolan — ett gissel eller möjlighet?

Mobiltelefoner som tävlar med lärarens uppmärksamhet. Är det ett huvudsakligt problem, eller ligger den stora utmaningen snarare i att ta tillvara på den nya teknikens pedagogiska möjligheter? Kan man hantera båda sakerna, och på så sätt ge ett mervärde i undervisningens innehåll och också öka resultaten? Ett samtal mellan Lärarnas Riksförbund och Berättarministeriets verksamhetsansvariga Dilsa Demirbag-Sten.

Medverkande: Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

14:00 Hjärnkoll: Därför presterar elever som multitaskar sämre. Forskares förklaringar, konkreta råd och tips

Om vad som händer i hjärnan när du läser, skriver, lär dig och är kreativ. Och varför resultatet blir sämre när du multitaskar eller blir störd. Men också vad du kan göra för att din – eller elevens - hjärna ska fungera bättre.

Medverkande: Tomas Dalström, författare och journalist

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

15:00 Vad innebär Arbetsplatsförlagt lärande, APL, och vilken funktion har APL i dagens yrkesutbildning?

För att skapa en yrkesutbildning som bättre förbereder eleverna för det yrket de valt, infördes APL i den senaste gymnasiereformen, vad innebär APL och hur skapar det en bättre yrkesutbildning.

Medverkande: Eva-Lisa Andersson, yrkeslärare, ledamot i Lärarnas Riksförbunds forum för yrkesämnen och jobbar med APL på Skolverket

Arrangör: Forum för yrkesämnen

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-24 14.27