Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

LR:s monter på Bokmässan

Många spännande föreläsare kommer att ta plats i vår monter (C04:20) under Bokmässan. Information om vårt monterprogram kommer uppdateras efter hand.

Torsdag 28 september

10:00 Lansering av Björn Ranelidspriset

Ranelidpriset delas ut vartannat år sedan 2010 och är instiftat av Lärarnas Riksförbund i samarbete med Björn Ranelid. Prisets syfte är att lyfta fram språkets betydelse och insatser för att främja det.

Medverkande: Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund
Björn Ranelid, författare

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och Björn Ranelid

11:00 Panelsamtal i samband med bokrelease av boken ”Skolan och integrationen”

Lärarnas Riksförbund lanserar den nya antologin ”Skolan och Integrationen”.


Ungefär 30 miljoner barn lever på flykt i världen idag. 2015 flydde många tusentals barn till Sverige från krig och förföljelse och strömmen av asylsökande fortsätter. Många pekar på skolan som en nyckel till en fungerande integration. Men hur ger vi alla elever oavsett bakgrund det stöd de behöver och var ska resurserna komma ifrån? Hur lyckas vi behålla sans och balans och motverka extremism i det här läget?

Vilka positiva integrationsexempel finns att lyfta fram från skolans värld? Vilka resurser behöver skolan för att klara de nya integrationsutmaningarna och vem bär ansvaret för att skolan får de resurser de behöver? Vilka externa aktörer kan skolan samarbeta med för att gemensamt klara integrationen?

I ”Skolan och Integrationen” har vi samlat några av de mest intressanta rösterna för att höra hur de ser på vår tid största utmaning och möjlighet: integrationen

Medverkande:Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, Emerich Roth, föreläsare och överlevare från fem koncentrationsläger under andra världskriget, Björn Ranelid, författare och Dilsa Demirbag Sten, verksamhetsansvarig Berättarministeriet


Moderator: Mats Ögren Wanger

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

14:00 Konspirationism- vad är det och hur kan du hantera det i undervisningen

Samtal utifrån boken ”MED MYTER SOM VAPEN - Hotet från konspirationismen” Vad innebär konspirationism som politisk miljö och varför är det hot mot ett öppet och demokratiskt samhälle? Hur kan vi som lärare motverka konspirationstänkande? Vilka förhållningssätt finns för att möta konspirationism i klassrummet?

Medverkande: Sten Hagberg, lärare och ledamot i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och i LRs forum för humaniora och samhällsvetenskap.

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och forum för humaniora och samhällsvetenskap

15:00 Framgångsrik yrkes(ut)bildning

Vikten av kunskap i alla former såväl praktisk som teoretisk. Tankar kring hur vi lyfter yrkesutbildningen i Sverige.

Medverkande: Eva-Lisa Andersson, yrkeslärare, ledamot i LRs forum för yrkesämnen och jobbar på SPSM

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och Forum för yrkesämnen

16:00 MIK och källkritik, en nödvändig kunskap som alla unga behöver

Medverkande: Helena Dal, verksamhetschef för information och vägledning på Statens medieråd

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Fredag 29 september

10:00 Modersmålsundervisning för digitala infödingar

Dagens ungdomar kan ju allt om datorer! Eller? Mia Smith lyfter fram digitala förmågor i våra kursplaner och exemplifierar hur vi som lärare måste ta ansvar för att undervisa och stötta eleverna även i den digitala utvecklingen.

Medverkande: Mia Smith, språklärare och ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

11:00 Studiehandledning online

Ann-Katrin och Marie berättar om vad studiehandledning innebär och hur de jobbar med det. Ronneby Integrations och utbildningscenter har fått EU-bidrag för att utprova studiehandledning på modersmålet för elever med ett annat modersmål än svenska. Eleverna kopplar upp sig mot studiehandledare i Ronneby och via datorn kan de få det stöd i de ämnen de behöver. Projektet pågår från januari 2017 till juni 2018.

Medveraknde: Ann-Katrin Wijk, lärare i SVA, svenska och specialpedagog, Marie Wolke, lärare i SVA, engelska och speciallärare

Arrangörer: Lärarnas Riksförbund

12:00 Nyanländas väg in i svenska skolan

Saima Glogic, kommer ge svar på frågor som; Vilka hinder möter våra nyanlända elever och hur arbetar vi för att synliggöra den svenska skolkulturen? Vad utmärker språket i olika ämnen och hur gör vi undervisningen både språk- och kunskapsutvecklande?

Hur samverkar ämneslärare och studiehandledare för elevens bästa resultat?

Saima kommer också att prata om den syn på kunskap och lärande som är inskriven i styrdokumenten, om lärarnas medvetenhet om språkliga och kulturella aspekter i undervisningen och hur de samverkar för att ge de nyanlända eleverna den undervisning som de behöver och har rätt till. Saima redogör för teoribildning inom de nämnda områden och ger modeller för hur dessa kan omsättas i praktiken.

Medverkande: Saima Glogic är verksam som språkutvecklare, föreläsare och lärarfortbildare. 

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

13:00 Digitala resurser i sfi-undervisningen

Om vikten av att didaktiskt planera och göra aktiva val av olika digitala resurser för att uppnå balans mellan olika uttrycksformer – tala, läsa, skriva - under lärprocessen

Medverkande: Ivana Eklund, lärare och ämnesspanare

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

14:00 Konspirationism- vad är det och hur kan du hantera det i undervisningen

Samtal utifrån boken ”Med myter som vapen - Hotet från konspirationismen” Vad innebär konspirationism som politisk miljö och varför är det hot mot ett öppet och demokratiskt samhälle? Hur kan vi som lärare motverka konspirationstänkande? Vilka förhållningssätt finns för att möta konspirationism i klassrummet?

Medverkande: Sten Hagberg, lärare och ledamot i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och i LRs forum för humaniora och samhällsvetenskap.

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och forum för humaniora och samhällsvetenskap 

15:00 Bildning eller inbillning - tankar kring lärandets etik och estetik

Är betygen viktigare än den som betygsätts?

Föredraget handlar om den överdrivna målstyrning och mätkultur som kännetecknar dagens skola och högskola, och om ett möjligt alternativ: kreativitet och känsla i lärande och kunskapsbildning.

Medverkande: Christer Wiklund, fil dr i pedagogik och professor i musikpedagogik vid Luleå tekniska univesitet

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

16:00 Studie- och yrkesvägledarspaning mot den andra maskinåldern

Studie- och yrkesvägledare Glenn Rafors spanar mot framtiden och den påverkan som automatisering och robotisering har på arbetsmarknaden

Medverkande: Glenn Rafors, studie- och yrkesvägledare

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Lördag 30 september

10:00 Digitala resurser i sfi-undervisningen

Om vikten av att didaktiskt planera och göra aktiva val av olika digitala resurser för att uppnå balans mellan olika uttrycksformer – tala, läsa, skriva - under lärprocessen

Medverkande: Ivana Eklund, lärare och ämnesspanare

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

11:00 "Le Grand Voyage"

Ett Storyline-baserat arbetsätt där elever i franska i årskurs 9 skapar karaktärer som reser från Sverige till Paris. Eleverna får under resan gång olika uppdrag att genomföra samtidigt som de gör sig bekanta med staden, den franska kulturen och det franska språket genom olika digitala verktyg.

Medverkande: Mélanie Piedoie, lärare och innehavare av utmärkelse European Language Label för sitt arbete med ”Le Grand Voyage”

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

14:00 Konspirationism- vad är det och hur kan du hantera det i undervisningen

Samtal utifrån boken ”MED MYTER SOM VAPEN - Hotet från konspirationismen” Vad innebär konspirationism som politisk miljö och varför är det hot mot ett öppet och demokratiskt samhälle? Hur kan vi som lärare motverka konspirationstänkande? Vilka förhållningssätt finns för att möta konspirationism i klassrummet?

Medverkande: Sten Hagberg, lärare och ledamot i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och i LRs forum för humaniora och samhällsvetenskap 

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och forum för humaniora och samhällsvetenskap

16:00 Se fler språk som en möjlighet

På senare år har intresset för forskning om flerspråkighet och språkväxling ökat i takt med att skolan har fått alltfler elever med olika modersmål. Vad kan vi dra för nytta av forskningen kring flerspråkighet när det gäller integration?

Medverkande: Carla Jonsson, Universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning och medverkande i boken ”Skolan och integrationen” 

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

 

Söndag 1 oktober

10:00 Kultur, bildning och integration – för att vinna matchen

Karin Wahlén är Sveriges enda kulturcoach. Hon har arbetat långsiktigt med kultur i olika former i Östersunds Fotbollsklubb sedan 2011. Ett sätt att involvera bildning för att uppnå integration - och vinna fler matcher. Både Karin och klubben tror att man uppnår det genom att bland annat dansa Svansjön och lära sig mer om samisk kultur. 

Medverkande: Karin Wahldén, medverkande i boken ”Skolan och integrationen”

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

11:00 Se fler språk som en möjlighet

På senare år har intresset för forskning om flerspråkighet och språkväxling ökat i takt med att skolan har fått alltfler elever med olika modersmål. Vad kan vi dra för nytta av forskningen kring flerspråkighet när det gäller integration?

Medverkande: Carla Jonsson, Universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning och medverkande i boken ”Skolan och integrationen” 

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

14:00 Konspirationism- vad är det och hur kan du hantera det i undervisningen

Samtal utifrån boken ”MED MYTER SOM VAPEN - Hotet från konspirationismen” Vad innebär konspirationism som politisk miljö och varför är det hot mot ett öppet och demokratiskt samhälle? Hur kan vi som lärare motverka konspirationstänkande? Vilka förhållningssätt finns för att möta konspirationism i klassrummet?

Medverkande: Sten Hagberg, lärare och ledamot i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och i LRs forum för humaniora och samhällsvetenskap.

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och forum för humaniora och samhällsvetenskap

15:00 Hur hanterar skolan frågan om hederskultur?

Trifa Abdulla menar att vi måste tala öppet om problemen med hederskultur för att ”verklig integration” ska kunna äga rum. Trifa Abdulla kom till Sverige som flykting, elva år gammal. Hon har personlig erfarenhet av hederskulturens destruktiva kraft och ser med oro på hur många av de elever hon möter upplever samma våld och förtryck på hemmaplan som hon själv gjort. Vad behöver lärare veta och vad behöver skolan göra för att hantera frågan om hederskultur?

Medverkande: Trifa Abdula, lärare och journalist och medverkande i boken ”Skolan och integrationen”och Sten Hagberg, lärare och ledamot i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och i LRs forum för humaniora och samhällsvetenskap

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och forum för humaniora och samhällsvetenskap


Text

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Ingmarie Ahlstrand

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-28 10.16