Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Lärarnas Riksförbunds monter på Bokmässan

Många spännande föreläsare kommer att ta plats i vår monter (C04:20) under Bokmässan. Information om vårt monterprogram kommer uppdateras efter hand.

Torsdag 28 september

10:00 Lansering av Björn Ranelid-priset

Björn Ranelid-priset delas ut vartannat år sedan 2010 och är instiftat av Lärarnas Riksförbund i samarbete med Björn Ranelid. Prisets syfte är att lyfta fram språkets betydelse och insatser för att främja det.

Medverkande: Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund
Björn Ranelid, författare

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och Björn Ranelid

11:00 Panelsamtal i samband med bokrelease av boken Skolan och integrationen

Lärarnas Riksförbund lanserar den nya antologin Skolan och Integrationen.


Ungefär 30 miljoner barn lever på flykt i världen idag. 2015 flydde många tusentals barn till Sverige från krig och förföljelse och strömmen av asylsökande fortsätter. Många pekar på skolan som en nyckel till en fungerande integration. Men hur ger vi alla elever oavsett bakgrund det stöd de behöver och var ska resurserna komma ifrån? Hur lyckas vi behålla sans och balans och motverka extremism i det här läget?

Vilka positiva integrationsexempel finns att lyfta fram från skolans värld? Vilka resurser behöver skolan för att klara de nya integrationsutmaningarna och vem bär ansvaret för att skolan får de resurser de behöver? Vilka externa aktörer kan skolan samarbeta med för att gemensamt klara integrationen?

I Skolan och integrationen har vi samlat några av de mest intressanta rösterna för att höra hur de ser på vår tid största utmaning och möjlighet: integrationen.

Medverkande: Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, Emerich Roth, föreläsare och överlevare från fem koncentrations­läger under andra världskriget, Björn Ranelid, författare och Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig Berättarministeriet

Moderator: Mats Ögren Wanger
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

14:00 Källkritik i en ny tid — hur navigerar vi som SO-lärare i en värld av konspirationsteorier, ”fake news” och alternativa fakta?

Sten Hagberg från Lärarnas Riksförbunds forum för humaniora och samhällsvetenskap samtalar med representanter för ämnesföreningar i SO-ämnen. Utgångspunkt för samtalet är bland annat den nya boken Med myter som vapen som är en handbok om hur vi som lärare kan hantera konspirationsteorier när vi möter dem i vår undervisning.

Medverkande: Sten Hagberg, lärare och ledamot i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och i Lärarnas Riksförbunds forum för humaniora och samhällsvetenskap, Annika Lindskog, Föreningen Lärare i Religionskunskap, samt Hjalmar Holgersson, Föreningen Lärare i Samhällskunskap.

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och forum för humaniora och samhällsvetenskap


16:00 MIK och källkritik, en nödvändig kunskap som alla unga behöver

Medverkande: Helena Dal, verksamhetschef för information och vägledning på Statens medieråd

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Fredag 29 september

10:00 Modersmålsundervisning för digitala infödingar

Dagens ungdomar kan ju allt om datorer! Eller? Mia Smith lyfter fram digitala förmågor i våra kursplaner och exemplifierar hur vi som lärare måste ta ansvar för att undervisa och stötta eleverna även i den digitala utvecklingen.

Medverkande: Mia Smith, språklärare och ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

11:00 Kultur, bildning och integration – för att vinna matchen

Karin Wahlén är Sveriges enda kulturcoach. Hon har
arbetat långsiktigt med kultur i olika former i Östersunds Fotbollsklubb sedan2011. Ett sätt att involvera bildning för att uppnå integration - och vinna fler matcher. Både Karin och klubben tror att man uppnår det genom att bland annat dansa Svansjön och lärasig mer om samisk kultur.

Medverkande: Karin Wahlén, medverkande i boken Skolan och
integrationen

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

12:00 Nyanländas väg in i svenska skolan

Saima Glogic kommer ge svar på frågor som:
Vilka hinder möter våra nyanlända elever och hur arbetar vi för att synliggöra den svenska skolkulturen?
Vad utmärker språket i olika ämnen och hur gör vi undervisningen både språk- och kunskapsutvecklande?
Hur samverkar ämneslärare och studiehandledare för elevens bästa resultat?

Saima kommer också att prata om den syn på kunskap och lärande som är inskriven i styrdokumenten, om lärarnas medvetenhet om språkliga och kulturella aspekter i undervisningen och hur de samverkar för att ge de nyanlända eleverna den undervisning som de behöver och har rätt till. Saima redogör för teoribildning inom de nämnda områden och ger modeller för hur dessa kan omsättas i praktiken.

Medverkande: Saima Glogic, språkutvecklare, föreläsare och lärarfortbildare. 

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

13:00 Digitala resurser i sfi-undervisningen

Om vikten av att didaktiskt planera och göra aktiva val av olika digitala resurser för att uppnå balans mellan olika uttrycksformer – tala, läsa, skriva – under lärprocessen

Medverkande: Ivana Eklund, lärare och ämnesspanare

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

14:00 Källkritik i en ny tid — hur navigerar vi som SO-lärare i en värld av konspirationsteorier, ”fake news” och alternativa fakta?

Sten Hagberg från Lärarnas Riksförbunds forum för humaniora och samhällsvetenskap samtalar med representanter för ämnes­föreningar i SO-ämnen. Utgångspunkt för samtalet är bland annat den nya boken Med myter som vapen som är en handbok om hur vi som lärare kan hantera konspirationsteorier när vi möter dem i vår undervisning.

Medverkande: Sten Hagberg, lärare och ledamot i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och i Lärarnas Riksförbunds forum för humaniora och samhällsvetenskap och Ina Nyfelt, Historielärarnas Förening.

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och forum för humaniora och samhällsvetenskap 

15.00Tillgänglig kultur/tillgänglig text

Föreläsarna berättar om projektet som har som målsättning att
fler ungdomar med funktionsnedsättningar/funktionsvariationer skall kunna bli aktiva utövare även inom det estetiska området. Föredraget innehåller också en viss fördjupning kring dyslexi och tillgänglig text. Hur kan man göra en tryckt bok tillgänglig?

Mer info om projektet finns på www.vidd.nu

Medverkande: Susanna Cederquist och Håkan Sandh från Arvsfondsprojektet VIDD och föreningen Pascal

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och forum för kultur och kommunikation

16:00 Studie- och yrkesvägledarspaning mot den andra maskinåldern

Studie- och yrkesvägledare Glenn Rafors spanar mot framtiden och den påverkan som automatisering och robotisering har på arbetsmarknaden

Medverkande: Glenn Rafors, studie- och yrkesvägledare

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Lördag 30 september

10:00 Digitala resurser i sfi-undervisningen

Om vikten av att didaktiskt planera och göra aktiva val av olika digitala resurser för att uppnå balans mellan olika uttrycksformer – tala, läsa, skriva - under lärprocessen

Medverkande: Ivana Eklund, lärare och ämnesspanare

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

11:00 ”Le Grand Voyage”

Ett Storyline-baserat arbetsätt där elever i franska i årskurs 9 skapar karaktärer som reser från Sverige till Paris. Eleverna får under resan gång olika uppdrag att genomföra samtidigt som de gör sig bekanta med staden, den franska kulturen och det franska språket genom olika digitala verktyg.

Medverkande: Mélanie Piedoie, lärare och innehavare av utmärkelse European Language Label för sitt arbete med ”Le Grand Voyage”

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

12:00 Från läsinterventioner till läslyft till klassrum

En föreläsning om hur man genom strukturerad lästräning kan öka läsförståelsen hos barn, ungdomar och vuxna.

Medverkande: Monica Reichenberg, professor i allmän didaktik vid Göteborgs universitet, som forskat om hur man kan hjälpa barn, ungdomar och vuxna att begripa vad de läser. I synnerhet har Monica varit intresserad av hur man kan öka läsförståelsen hos personer med funktionsnedsättning eller som har svenska som andraspråk.

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och forum för svenska

14:00 Källkritik i en ny tid — hur navigerar vi som SO-lärare i en värld av konspirationsteorier, ”fake news” och alternativa fakta?

Sten Hagberg från Lärarnas Riksförbunds forum för humaniora och samhällsvetenskap samtalar med representanter för ämnesföreningar i SO-ämnen. Utgångspunkt för samtalet är bland annat den nya boken Med myter som vapen som är en handbok om hur vi som lärare kan hantera konspirationsteorier när vi möter dem i vår undervisning.

Medverkande: Sten Hagberg, lärare och ledamot i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och i Lärarna Riksförbunds forum för humaniora och samhällsvetenskap och Åsa Colliander Celik, Geografilärarnas Förening.

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och forum för humaniora och samhällsvetenskap

15:00 Skolan och integrationen — möjligheter och utmaningar

Presentation av lärarhandledning till Skolan och integrationen. Kollegiala samtal och möjligheterna att arbeta med eleverna i klassrummet.

Medverkande: Linn Johansson och Elin Helldén, lärare
och medverkande i boken Skolan och integrationen

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

16:00 Se fler språk som en möjlighet

På senare år har intresset för forskning om flerspråkighet och språkväxling ökat i takt med att skolan har fått alltfler elever med olika modersmål. Vad kan vi dra för nytta av forskningen kring flerspråkighet när det gäller integration?

Medverkande: Carla Jonsson, Universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning och medverkande i boken Skolan och integrationen 

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

 

Söndag 1 oktober

10:00 Kultur, bildning och integration — för att vinna matchen

Karin Wahlén är Sveriges enda kulturcoach. Hon har arbetat långsiktigt med kultur i olika former i Östersunds Fotbollsklubb sedan 2011. Ett sätt att involvera bildning för att uppnå integration - och vinna fler matcher. Både Karin och klubben tror att man uppnår det genom att bland annat dansa Svansjön och lära sig mer om samisk kultur. 

Medverkande: Karin Wahldén, medverkande i boken Skolan och integrationen

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

11:00 Se fler språk som en möjlighet

På senare år har intresset för forskning om flerspråkighet och språkväxling ökat i takt med att skolan har fått alltfler elever med olika modersmål. Vad kan vi dra för nytta av forskningen kring flerspråkighet när det gäller integration?

Medverkande: Carla Jonsson, Universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning och medverkande i boken Skolan och integrationen

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

14:00 Källkritik i en ny tid — hur navigerar vi som SO-lärare i en värld av konspirationsteorier, ”fake news” och alternativa fakta?

Sten Hagberg från Lärarnas Riksförbunds forum för humaniora och samhällsvetenskap samtalar med representanter för ämnesföreningar i SO-ämnen. Utgångspunkt för samtalet är bland annat den nya boken Med myter som vapen som är en handbok om hur vi som lärare kan hantera konspirationsteorier när vi möter dem i vår undervisning.

Medverkande: Sten Hagberg, lärare och ledamot i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och i Lärarnas Riksförbunds forum för humaniora och samhällsvetenskap.

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och forum för humaniora och samhällsvetenskap

15:00 Hur hanterar skolan frågan om hederskultur?

Trifa Abdulla menar att vi måste tala öppet om problemen med hederskultur för att ”verklig integration” ska kunna äga rum. Trifa Abdulla kom till Sverige som flykting, elva år gammal. Hon har personlig erfarenhet av hederskulturens destruktiva kraft och ser med oro på hur många av de elever hon möter upplever samma våld och förtryck på hemmaplan som hon själv gjort. Vad behöver lärare veta och vad behöver skolan göra för att hantera frågan om hederskultur?

Medverkande: Trifa Abdulla, lärare och journalist och medverkande i boken Skolan och integrationen, och Sten Hagberg, lärare och ledamot i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och i Lärarnas Riksförbunds forum för humaniora och samhällsvetenskap

Arrangör: Lärarnas Riksförbund och forum för humaniora och samhällsvetenskap


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-27 15.05

Ansvarig redaktör för sidan: Emelie Helgesson