Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Lärarscenens program

Lärarscenen är Bokmässans nya samlingspunkt för dig i skolan. Här möter du högaktuella författare, lärare och andra experter.

På Bokmässan träffar du bland andra Björn Ranelid, Frida Boisen, Håkan Nesser, Mats Strandberg, John Ajvide Lindqvist och Barbro Westlund. Foto: Anna-Lena Ahlström, Karl Nordlund, Caroline Andersson, Henric Lindsten, Thron Ullberg och Annica af Klercker.

Du hittar Lärarscenen i C-hallen på mässan. Du behöver bara entrébiljett för att ta del av Lärarscenens program.

Torsdag 27 september

Programvärd: Sara Svanlund

09:30 Invigning av Lärarscenen

Välkommen till en ny arena och en lärarscen med ett inspirerande utbud för lärarna men också för alla som arbetar i skolan och är nyfikna på författare och organisationer som verkar för en bättre skolvärld.

Medverkande: Helene Öberg, Frida Edman, vd, Bokmässan samt Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund

10:00 Läsning i skolan — Fyra lärarröster

En studie har tagits fram till Bokmässan 2018. Det handlar om fyra lärares syn på sin egen läsundervisning, vilka förutsättningar de har, vad de valt att fokusera på och varför, liksom hur de ser på framtiden. Idag torsdag tittar vi särskilt på gymnasiet.

Medverkande: Björn Ranelid, författare, Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund och Annica Andersson, redaktör, Bokmässan

10:30 Hur kan lärarrollen stärkas? En handbok för lärare

Med fokus på undervisning och på läraryrket som profession ger Per Kornhall värdefulla råd för dig som är lärare och vill utveckla din undervisning såväl som dig själv.

Medverkande: Per Kornhall, författare och skolutvecklare, i samtal med Sara Svanlund, moderator

11:00 Turerna kring regeringsbildningen

Vem eller vilka ska regera landet? Under valåret 2018 har frågan om regeringsbildningen fått stor uppmärksamhet. Riksdags­tjänste­mannen Gergö Kisch berättar om vad som hänt i riksdagen efter valet den 9 september. Rapporter från arbetet i kulisserna bakom talmans­val och regeringsbildning varvas med konstitutionella resonemang.

Medverkande: Gergö Kisch, riksdagstjänsteman

11:30 Hemligheterna bakom världens bästa skolsystem

Den brittiska läraren Lucy Crehan reste till de bästa länderna i internationella skolmätningar för att upptäcka hemligheterna bakom framgångsrika skolsystem. Där undervisade hon i skolor och bodde hemma hos lärare. Här delar hon med sig av sina insikter.

Medverkande: Lucy Crehan, lärare och författare träffar Maria Bohlin, redaktör, Lärarpodden

12:30 Hur försvarar vi vårt öppna och demokratiska samhälle mot desinformation?

Ett samtal med ett antal kunskapsinstitutioner om utmaningar och lösningar.

Medverkande: Kerstin Olsson, projektledare Digitalt först, Kungliga biblioteket. Helena Dal, verksamhetschef, Statens medieråd, Mats Persson, generalsekreterare, Sveriges muséer, Erik Fichtelius. Moderator: Ewa Thorslund, författare, utredare av en nationell digital bibliotekstjänst vid Kungliga biblioteket.

13:00 Att övervinna läströsklar

Tre succéförfattare till lättlästa berättelser, fulla av dramatik och spänning, berättar om hur de lockar läsarna och håller dem kvar, samt tipsar om hur du hittar böcker till den som tycker att läsning är tråkigt.

Medverkande: Helena Bross, Ingela Korsell, Magnus Ljunggren och moderator Ulrika Caperius

13:30 Digital läsning och läromedel, hur hänger det ihop?

Läsning och läsförståelse är ständigt högaktuella ämnen i skolan. Hur går det egentligen med läsförståelsen i en digital samtid? Det är en fråga som engagerar många lärare. Få en kort introduktion i ämnet digital läsning och några tips på strategier du kan förhålla dig till i undervisningen.

Medverkande: Lotta Persson

14:00 Lärares relationskompetens

Lärares relationskompetens är av avgörande betydelse för elevers lärande och utveckling, men har ofta undervärderats eller härletts till lärarens personlighet. Ny forskning visar vad relationskompetens är och hur den kan utvecklas.

Medverkande: Jonas Aspelin

14:30 Guldäpplet 2018 — Möt årets finalister

Nu presenteras årets finalister till det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet. Möt dem på Lärarscenen!

Medverkande: Jenny Edvardsson, tidigare pristagare av Guld­äpplet. Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund, Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet

15:00 Lågaffektivt bemötande och bättre ledarskap

Psykologen Bo Hejlskov Elvén berättar hur du kan tänka och agera i mötet med utåtagerande barn i utmanande situtationer. Genom att undvika affekt minskar du beteendeproblemen i skolan och utvecklar ditt ledarskap.

Medverkande: Bo Hejlskov Elvén och Maria Bohlin, redaktör, Lärarpodden

16:00 Inte längre min

”Mitt samiska och tornedalska ursprung är väldigt viktigt för mig och därför berättar jag om platserna och människorna i mina hemtrakter. Jag skriver om identitet, tillhörighet och lyckan men också svårig­heterna att tillhöra två eller flera kulturer.” Ann Hélen Laestadius är mycket ute i skolorna och berättar om skrivprocessen och sitt samiska ursprung.

Medverkande: Ann Hélen Laestadius i samtal med läraren Sara Svanlund, moderator

16:30 Vad är vitsen med en gemensam läsebok — och på olika språk?

Läsebokens roll diskuteras utifrån ett språkutvecklings- och likvärdighetsperspektiv. Varför har en av de mest populära läseböckerna i skolan översattts till kurdiska?

Medverkande: Ghazi Ali Kurshid, Bengt-Erik Engholm och Sara Persson. Moderator: Barbro Westlund

Fredag 28 september

Programvärd: Svante Tideman

09:30 Hur svårt kan det vara? Digitalare undervisning i sju steg

Vad säger forskningen? Frida Monsén lyfter ledarskapet i det digitala klassrummet och vikten av att planera och strukturera den digitala undervisningen. Ungas nätkulturer – hur kan jag dra nytta av dem i min undervisning?

Medverkande: Frida Monsén, föreläsare och expert på digitaliseringen i skolan

10:00 Viralgranskaren: Att genomskåda bluffen

I Sverige har missvisande och fejkade påståenden spridits på nätet de senaste åren. Viralgranskaren ger dig insikt i varför de sprids och hur, samt praktiska tips på hur du genomskådar bluffar.

Medverkande: Åsa Larsson,Viralgranskaren, i samtal med Maria Bohlin, redaktör, Lärarpodden

11:00 Vi berättar och påverkar! Elevers eget berättande som drivkraft för att erövra språket!

Att erövra språket är nödvändigt för att förstå och samspela med världen. Jenny Edvardsson, lärare på Wendegymnasiet i Kristianstad, samtalar med Emma Nääs, lärare på Jonslunds skola i Essunga, om hur den multimodala språkutvecklingen, stärkt av digitaliseringen, fungerar som elevens nyckel till språket och världen. Både Jenny och Emma är tidigare pristagare till lärarpriset Guldäpplet.

Medverkande: Jenny Edvardsson, Emma Nääs

11:30 Flerspråkiga elever — effektiv undervisning i en utmanande tid

Jim Cummins är världens ledande forskare om flerspråkiga elever. Cummins tipsar om vad lärare kan göra för att flerspråkiga elever ska lyckas bättre, och utnyttja sin språkliga tillgång. Hålls på engelska.

Medverkande: Jim Cummins, Mia Bohlin, redaktör Lärarpodden

12:30 Gamification i klassrummet

Gamification (spelifiering) har seglat upp som en het nyhet inom lärande. Vad innebär det och hur kan man använda motivations­mekanismerna inom gamification i sitt eget klassrum? Adam Palmquist är fil mag och leg lärare. Han har skrivit boken Det spelifierade klassrummet och samtalar om dessa frågor med läromedelsutvecklare Jill McCabe.

Medverkande: Adam Palmquist, Jill McCabe

13:00 Det resande demokratilabbet — om nätvanor, bilder och propaganda

Genom att lära ungdomar att känna igen hur propaganda förpackas och förmedlas så kan utsattheten på nätet minska. Utställningen Det resande demokratilabbet är en interaktiv språngbräda in i samtalet om propaganda och bilders makt. Moderator Ewa Thorslund för ett samtal med Carina Milde, intendent vid Arbetets museum i Norr­köping, om en mobil utställning som under hösten 2018 kommer att finnas på ett 30-tal platser runt om i Sverige. Vid samtalet deltar även representanter för bibliotek och skolungdomar.

Medverkande: Ewa Thorslund, Carina Milde

13:30 Drömchef eller stressmakare

Maria Gerlofson har skrivit boken för dig som leder andra människor och vill skapa en god arbetsmiljö där alla – inklusive du själv – mår bra och där ni når era mål med verksamheten utan att rusa in i väggen.

Medverkande: Maria Gerlofson

14:00 På högstadiet: Läsningen i skolan — fyra lärarröster

Ann Boglind, lärarutbildare och universitetslektor i litteratur vid Göteborgs universitet, samtalar med före detta högstadieläraren, numera författaren Magnus Nordin, som skriver skräck och deckare för barn och ungdomar. De talar om vad som kan fånga läsintresset bland eleverna på högstadiet. Samtalet leds av Annica Andersson, Bokmässan.

Medverkande: Ann Boglind, Magnus Nordin, Annica Andersson

14:30 Tonårshjärnan är unik och spännande — men var finns manualen?

Det är dags att vi börjar prata om det som främjar tonårshjärnans utveckling. Då kan vi fokusera på det som gör positiv skillnad för ungdomars hjärnhälsa och lärande. Ett samtal med gymnasieläraren och föreläsaren Malin Gutestam, Helgepristagare 2016 för pilotprojektet Unga hjärnor.

Medverkande: Malin Gutestam, Lars Rambe

15:00 Sex, känslor och kroppen — viktigast av allt

Vad är bra sex? Är kärlek eller vänskap viktigast? Hur vet man vad man vill? Nathalie Simonsson, en av Sveriges främsta sexual­upp­lysare, delar med sig av sina bästa tips för hur man kan prata om sex. Samtalet spelas in för Lärarpodden.

Medverkande: Nathalie Simonsson, Maria Bohlin

16:00 Skriva barnböcker för ljud och print

Hur olika är egentligen processen att skriva barnböcker för ljud respektive att skriva för print? Vad gör det med berättelsen? Hur kan de olika processerna berika varandra? Linda Skugge har börjat skriva direkt för ljud. I höst är hon aktuell med en ny ljudserie för barn. Camilla Lagerqvist har även hon vana att skriva för ljud och hennes ljudserier för ungdomar är mycket uppskattade. Tillsammans kommer de båda författarna att ge råd och tips.

Medverkande: Linda Skugge, Camilla Lagerqvist

16:30 Svenska som demokratiämne

Hur kan demokratiuppdraget i skolan omsättas i svensk­under­visningen och vad innebär det i praktiken? I nya skollagstiftningen är det beslutat att skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på, redan från för­skoleklass och genom hela grundskolan. Hör ett samtal med lärare från högstadiet och gymnasiet diskutera vikten av demokrati i klassrummet.

Medverkande: Calle Markstedt, Charlotta Granath, Sven Eriksson

17:00 Värsta bästa nätet och Så funkar Sverige

Vad behöver barn och unga för kunskap för att vara människor i dagens samhälle? Var söker de kunskap och går den kunskapen att lita på? Hur kan man prata med barn om jobbiga saker som händer – på nätet och i samhället?

Medverkande: Maria Dufva, Matilda Westerman

17:30 Lärarens professionella frihet

Hur kan lärare arbeta friare och mer professionellt i en skola där pressen och kraven på lärare aldrig tycks minska? Daniel Sandin menar att det är fullt möjligt att återta en stor del av den professionella frihet som de senaste decenniernas skol- och samhällsutveckling fråntagit dem.

Medverkande: Daniel Sandin och Veselinka Möllerströ

Lördag 29 september

Programvärd: Robin Smith

10:00 Normkreativitet — En skola bortom könsstereotyperna

Ge dig själv och andra en möjlighet att utvecklas utan att begränsas av könsstereotypa föreställningar. Så skapar du ett jämställt klimat, större handlingsutrymme och bättre psykisk hälsa hos elever.

Medverkande: Marie Tomicic, Karin Salmson, Maria Bohlin

11:00 Skräck för unga läsare — recept på en fängslande bok i text och bild

Illustratören till succéserien PAX om berättelser som engagerar, om fantasi och verklighet, om samspel mellan bild och text och om att skriva skräck för barn.

Medverkande: Eva Dahlin, Henrik Jonsson

11:30 Björn Ranelid-priset 2018

Se utdelningen av Björn Ranelid-priset 2018. Årets pris tilldelas de som skrivit bästa uppsatsen på temat mod och egensinne. Om priset: Björn Ranelid-priset utdelas vartannat år, med syftet att lyfta fram språkets betydelse och insatser för att främja det. Priset instiftades 2010. I juryn ingår bland andra författaren Björn Ranelid och LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Medverkande: Björn Ranelid, Åsa Fahlén samt pristagarna

12:00 Minnesmästaren: Så får du ett superminne

Jonas von Essen, världsmästare i minne, menar att alla kan bli bättre på att minnas. Han ger dig teknikerna som väcker din inneboende förmåga att enklare lära dig språk, minnas namn, siffror och olika samband.

Medverkande: Jonas von Essen, Maria Bohlin

13:00 Nå ut med ditt budskap med digital passion

Oavsett om du är lärare eller företagare, ung eller gammal, bor på landet eller i stan så kan du få miljoner att lyssna på ditt budskap. Sveriges främsta digitala profil ger konkreta tips på hur du kan nå ut digitalt.

Medverkande: Frida Boisen

13:30 På lågstadiet — Hur lär man små barn att läsa?

Mia Kempe, lågstadielärare, ämnesspanare med lång lärarerfarenhet, tar sig an en studie om hur man lär små barn att läsa. Studien handlar om lärares syn på sin egen läsundervisning, vilka förut­sättningar de har, vad de valt att fokusera på och varför, liksom hur de ser på framtiden.

Medverkande: Mia Kempe, Annica Andersson

14:00 Människor, makt och motstånd

Louise Boije af Gennäs vill genom Motståndstrilogin få läsaren att börja tänka och ifrågasätta, och hon lyfter flera nutida brinnande ämnen. Ett samtal om demokratins fundamentala frågor och om den lilla människans kamp mot makten.

Medverkande: Louise Boije af Gennäs, Robin Smith

14:30 John Ajvide Lindqvist om skrivandets fest och fasa

Möt skräckmästaren och kika in bakom kulisserna i hans författarskap. Ta del av hans kittlande fantasivärld som fångat så många läsare, och hämta inspiration till din undervisning.

Medverkande: John Ajvide Lindqvist, Maria Bohlin

15:30 Håkan Nesser — Författarens tips om mer läsning

Håkan Nesser, hyllad författare och före detta lärare delar med sig av konsten att locka till mer läsning, både bland barn och vuxna. För­fattaren samtalar om vem han skriver för, varför han skriver ”crime” och mycket mera.

Medverkande: Håkan Nesser, Annica Andersson

16:00 Handbok för superhjältar

Elias Våhlund har tillsammans med Agnes Våhlund tagit fram en handbok som handlar om mobbning och inger hopp samt kan användas i värdegrundsarbetet i skolorna.

Medverkande: Elias Våhlund

16:30 Vikten av en tät story — Om storytelling som pedagogiskt verktyg

Vad har en butter redaktör, en butik för utomjordingar och ett bok­förlag gemensamt? De är alla delar av den berättelse som ligger till grund för Berättarministeriets pedagogik. Fundamentet i metoden bygger på storytelling – att väcka elevernas nyfikenhet, engagemang och eftertanke genom att göra dem till medskapare av en större berättelse. Hör Resa Saleh berätta om hur storytelling kan användas som ett verktyg i klassrummet.

Medverkande: Resa Saleh

17:00 Inte din bror — Prata om rasism i klassrummet

Malin Stehns nya ungdomsroman Inte din bror handlar om Abbe, vars familj tar hand om en ensamkommande pojke från Afghanistan. Abbe slits mellan föräldrarnas och kompisarnas åsikter – vad tycker han själv egentligen?

Hör författaren tillsammans med Lena Dahlstrand, lärare och lärarutbildare, som skrivit lärarhandledningen till Inte din bror. Lena Dahlstrand berättar om sina tankar kring läsningen av boken och hur du som lärare i årskurs 6–8 kan använda den som utgångs­punkt för samtal kring främlingsfientlighet och rasism.

Medverkande: Malin Stehn och Lena Dahlstrand

 

Söndag 30 september

Programvärd: Sten Hagberg

9:30 Ordet är störst! Att äga språket

Björn Ranelid om att inspirera elever till läsande och skrivande, och om ordens inneboende kraft. Han delar med sig av sina erfarenheter från många års författarskap och 14 år som lärare och ger råd och tips för undervisningen.

Medverkande: Björn Ranelid, Maria Bohlin

10:00 För en fredlig och inkluderande skola

Barnkonventionen har blivit svensk lag och skolbarn och ungdomar är i större behov än någonsin av att förstå de rättigheter som gäller dem själva och alla andra barn i världen. Hur lyckas vi med det genom kreativitet, skratt och lek? Karin Tennemar från Clowner utan gränser berättar.

Medverkande: Karin Tennemar 

11:30 Hur lyckas man med läsningen på mellanstadiet?

Lyssna till ett samtal om hur man på bästa sätt stöttar eleverna på mellanstadiet i deras läsning.

Medverkande: Sara Lövestam, SFI-lärare och författare, Sofie Palm, förstelärare på mellanstadiet, Annica Andersson, redaktör och samtalsledare, Bokmässan

12:00 Fakta eller fördom? Roslings tio knep att förstå världen

Vågar du lämna din invanda världsbild för att förstå världen lite bättre? Här får du svindlande fakta som får dig att se världen med nya ögon och omvärdera djupt rotade föreställningar.

Medverkande: Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund, Maria Bohlin

13:00 Konspirationism — Vad är det och hur kan du som lärare hantera det i undervisningen?

Sten Hagberg från Lärarnas Riksförbunds styrelse samtalar med Haris Grabovac från Stiftelsen Expo om hur vi som lärare kan hantera konspirationsteorier när vi möter dem i vår undervisning. Utgångs­punkt är Expos bok Med myter som vapen.

Medverkande: Haris Grabovac , Sten Hagberg

13:30 Manifest för skrivande skitungar

Yolanda Bohm är poet, spoken Word-artist och transaktivist. I januari 2018 utkom hennes debut IKON. Ett kraftfullt manifest för gemenskap, mod – och skrivande. Yolandas högsta önskan är att inspirera andra till att själva börja skriva. Kom och lyssna och inspireras av Yolandas resa, och hör henne berätta om hur hon gör för att väcka lust och kreativitet.

Medverkande: Yolanda Bohm

14:00 Vilka faktorer håller ungdomar mentalt friska?

Kuratorn Tomas Lönn, beskriver utifrån sin bok ”Mentalt Stark” hur kognitiv beteendeterapi och positiv psykologi kan implementeras i skolan för att stärka ungdomars psykologiska motståndskraft och därmed minska risken för psykisk ohälsa. Psykologisk motståndskraft handlar helt enkelt om förmågan att snabbt återhämta sig från en motgång eller ett misslyckande och istället lära sig att växa av dessa upplevelser.

Medverkande: Tomas Lönn

14:30 Jenny Jägerfeld — Comedy Queen

Jenny Jägerfeld berättar i boken Comedy Queen om Sasha som just har fyllt tolv år. Sashas plan är att bli en riktig Comedy Queen, för om hon bara lyckas få folk att skratta kanske det andra försvinner. Då kanske den livsfarliga gråten inte bryter fram. Jenny Jägerfeld är leg. psykolog och författare. Hon tilldelades Augustpriset 2010.

Medverkande: Jenny Jägerfeld

15:00 Från skräckroman till barnbok och ungdomsroman

Mats Strandberg fick sitt stora genombrott med världssuccén Engelsforstrilogin som hyllades av en enig kritikerkår. Förutom skräckromaner för vuxna har han skrivit barnboksserien om monstret Frank, och nu är han aktuell med ungdomsromanen Slutet.

Medverkande: Mats Strandberg

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Ingmarie Ahlstrand

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-16 14.10

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin