Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Politiken sviker skolan

Våra politiker måste återerövra makten över skolan från kommunerna och från privata huvudmän. I den här boken pekar förbunds­ordförande Åsa Fahlén ut nio problem som måste lösas nu. Läs mer om boken »

Böcker utgivna av Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund ger ut böcker och antologier för att väcka opinion och för att bidra till skolans och läraryrkets utveckling. De handlar bland annat om integration och om framgångs­rika exempel på IT i skolan.

Politiken sviker skolan

Nio utmaningar för Sverige

Politiken sviker skolan – nio utmaningar för Sverige

Kunskaper, lärarens tid, hot och våld, skol­segregation, vinster, lärarbrist, statens ansvar, shopping av utbildning. I den här boken pekar förbundsordförande Åsa Fahlén ut nio problem­områden som måste lösas nu. Politiker som svikit skolan måste återerövra makten, sätta skolan överst på dagordningen och hjälpa till att utveckla under­visning och arbetsmiljö.
Utgiven i maj 2018 på Ekerlids Förlag. Skriven av Christer Isaksson, som intervjuat Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.
Läs mer och ladda ned e-bok (för inloggade medlemmar) »

Skolan och integrationen — Utbildning som nyckel till det svenska samhället

Skolan och integrationen

Utbildning som nyckel till det svenska samhället

Bland de namnkunniga rösterna i denna antologi märks Björn Ranelid, Dilsa Demirbag-Sten, Emerich Roth, Özz Nûjen och Kurdo Baksi. Här söker de svar på hur skolan kan arbeta med vår tids största utmaning och möjlighet: integrationen. Utgiven i samarbete med förlaget Mondial. Redaktör: Mats Ögren Wanger.
Utgiven i samband med Bokmässan 28 september 2017.
Läs mer om skribenterna och ladda ned e-bok
(för inloggade medlemmar) »


Vi får det att funka!

Framgångsrika exempel på IT i skolan

Vi får det att funka! — Framgångrika exempel på IT i skolan

I denna antologi berättar 14 erfarna lärare om hur de jobbar med teknik som datorer, surfplattor och telefoner för att fördjupa elevernas kunskaper.

De skriver utifrån egna erfarenheter om att skriva sig till läsning, om att använda YouTube, om elever i särskilda behov, om att locka fram lusten att skriva och läsa, om hur små enkla hjälpmedel kan öka lärandet — från lågstadiet till gymnasiet. Målet är att inspirera alla lärare och att testa tillsammans med eleverna.

Utgiven i augusti 2016 på Ekerlids Förlag. Redaktörer: Helena Kvarnsell och Christer Isaksson.
Läs mer om boken och om skribenterna här »

Kompetens för framtiden

Så lyfter vi yrkesutbildningen

Kompetens för framtiden

Gymnasieskolan har en avgörande roll för kompetensförsörjningen i samhället. Samtidigt har andelen elever som väljer yrkesprogrammen stadigt sjunkit under åren. De flesta avhoppen sker från yrkesprogrammen.

I antologin Kompetens för framtiden tas ett initiativ till en bredare debatt om ungdomsarbetslösheten. Ett antal författare; politiker, näringslivsföreträdare och fackföreträdare ger sina infallsvinklar, erfarenhet och nya idéer kring hur nuvarande system kan förbättras för att ge unga en bättre start i livet.
Utgiven i april 2015 på Ekerlids Förlag. Redaktör: Christer Isaksson.

Den engagerade läraren

En bok om politikernas tid i skolbänken

Att vara toppolitiker innebär inte alltid att skolan var en självklarhet. Blivande toppolitiker kan känna sig utanför. En av våra ledande politiker hade en plan för att ta sitt liv. En annan lärde sig stava först i gymnasiet och en annan kom från kunskapsskolan i Holland till en rörig miljö i Sverige. I boken Den engagerade läraren ger åtta toppolitiker sitt perspektiv på skolan och sin egen skolgång. Utgiven hösten 2013 på Ekerlids Förlag. Redaktör: Christer Isaksson.

Grundskolan 50 år

Från folkskola till folkets skola

Grundskolan 50 år

En antologi som tar temperaturen på den svenska grundskolan lagom till dess 50-årsjubileum. Håller grundskolan måttet? Hur kommer det sig att Sverige halkar efter jämfört med andra länder? Hur ser framtidens grundskola ut och vilka behov måste den klara? Grundskolan 50 år är utgiven våren 2012 på Ekerlids Förlag. Redaktör: Christer Isaksson.

Kommunaliseringen av skolan

Vem vann — egentligen?

Kommunaliseringen av skolan

En bok som sammanfattar kommunaliseringens historia och skildrar dess följder för den svenska skolan. I Kommunaliseringen av skolan uttrycker pedagoger, forskare, politiker och statsvetare sin syn på utvecklingen under 20 år med kommunal skola. Utgiven våren 2011 på Ekerlids Förlag. Redaktör: Christer Isaksson.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-22 16.00

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg

Björn Ranelid, Dilsa Demirbag-Sten, Elisabet Reslegård och Özz Nûjen

Björn Ranelid, Dilsa Demirbag-Sten, Elisabet Reslegård och Özz Nûjen är fyra av rösterna i boken Skolan och integrationen.

– Det står tydligt på Skolverkets hemsida att man inte får använda pengarna för att finansiera insatser som man redan genomför – ändå går hela två miljoner till att finansiera rektorstjänster som reda...