Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Citat ur boken

”När kommunerna tog över undervisningen agerade de som om det enbart handlade om ett nytt arbetsgivaransvar för en ny yrkeskategori, lärarna...
... De flesta kommuner förstod inte att de i själva verket också hade tagit över ansvaret för undervisningen – och dess resultat.”
Jan Björklund

”Det fanns en förhoppning om att kommunaliseringen skulle leda till att man utifrån lokala förutsättningar skulle utforma en skolpolitik för att gynna just de egna eleverna utifrån sina förutsättningar.
För att skolan ska lyckas måste man jobba olika i norra Botkyrka jämfört med i Stockholms innerstad. Men så blev det inte.”
Ylva Johansson

”Lärare från hela landet hade begivit sig till Stockholm för att visa sin bitterhet och ilska. Demonstrerande lärare bildade kedja utanför riksdagshuset.
Det delades ut flygblad, bland annat med texten: Kan svenskar få Nobelpris i framtiden? Nej, inte med det kunskapsförakt som präglar svensk skolpolitik!”
Ann-Cathrine Haglund

”En bra och framgångsrik skola får man med kompetenta lärare och engagerande skolledare, som också har praktiska möjligheter att göra sitt jobb, vilket är att undervisa och utveckla unga människor kunskaper och skaparförmåga.
Skulden till att sådana förutsättningar alltför ofta saknar får staten och kommunerna dela på.”
Kjell-Olof Feldt

”För att alla elever ska få en likvärdig utbildning måste staten garantera detta.
Det låter sig inte göras av hundratals olika huvudmän – kommuner och fristående skolor - som i dagens Sverige.”
Rossana Dinamarca

”Göran Perssons grepp var att ta fasta på lönemissnöjet och i den avtalsrörelse som pågick 1989 erbjuda rätt bra lönehöjningar till det eller de fack som accepterade kommunaliseringen. I det sammanhanget fällde han i ett möte en replik som blivit mycket citerad genom åren: Det är klart ni ska till kommunerna, det är ju där pengarna finns.”
Lars Leijonborg

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Olof Lundborg

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-22 15.27

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg

– Det står tydligt på Skolverkets hemsida att man inte får använda pengarna för att finansiera insatser som man redan genomför – ändå går hela två miljoner till att finansiera rektorstjänster som reda...