Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Om antologin

2011 var det tjugo år sedan kommunerna tog över hela huvudmannaskapet för den svenska grundskolan.

Då reformen genomfördes möttes den av hård kritik från lärare, fackliga företrädare och opinionsbildare som menade att lärarnas status skulle sänkas, att skolans likvärdighet skulle försämras och elevernas kunskaper urholkas.

Andra stödde reformen därför att en decentralisering skulle föra makten över skolan närmare medborgarna och befria den från statlig byråkrati.

Efter tjugo år har mycket hänt, och meningarna är fortfarande delvis delade. Dock är alla överens om att problemen i skolan har ökat, att kraftfulla insatser krävs för att ändra utvecklingen och att staten bör ta ökat ansvar för skolans och elevernas utveckling.

Skulle skolan bli bättre om den på nytt blev statlig? Har bristerna i dagens skola och elevernas internationellt sett sjunkande kunskapsnivå andra orsaker - och även andra lösningar - än de som har att göra med kommunaliseringen? Vad har friskolorna betytt för skolväsendet och hur har deras framväxt påverkat den kommunala skolan?

I boken skrivs kommunaliseringens historia och dess följder skildras. Här uttrycker pedagoger, forskare, politiker, debattörer och statsvetare sina synpunkter på skolans utveckling sedan 1991 - och ger förslag om hur skolan bör förändras för att ge unga människor möjlighet att möta nya krav och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Sverige.

Lärarnas Riksförbund (LR) har tagit initiativ till antologin därför att förbundet anser att frågan om kommunaliseringen och dess effekter bör diskuteras.

Bokens redaktör är journalisten och författaren Christer Isaksson, som på nära håll länge följt utvecklingen inom svensk skola.

Författare är: Hans Bergström, Jan Björklund, Rossana Dinamarca, Kjell-Olof Feldt, Jan-Eric Gustafsson, Metta Fjelkner, Heléne Fritzon, Ann-Cathrine Haglund, Christer Isaksson, Ylva Johansson, Lars Leijonborg, Ann Renbjer, Bengt Silfverstrand, Niklas Stenlås och Ingegerd Wärnersson.

Boken utges av Ekerlids förlag i samarbete med Lärarnas Riksförbund.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Olof Lundborg

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-03 15.21

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg

– Det står tydligt på Skolverkets hemsida att man inte får använda pengarna för att finansiera insatser som man redan genomför – ändå går hela två miljoner till att finansiera rektorstjänster som reda...