Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Om antologin
Kompetens för framtiden

Gymnasieskolan har en avgörande roll för kompetensförsörjningen i samhället. Samtidigt har andelen elever som väljer yrkesprogrammen stadigt sjunkit under åren. De flesta avhoppen sker från yrkesprogrammen.

I antologin Kompetens för framtiden tas ett initiativ till en bredare debatt om ungdomsarbetslösheten. Ett antal framträdande författare; politiker, näringslivsföreträdare och fackföreträdare ger sina infallsvinklar, erfarenhet och nya idéer kring hur nuvarande system kan förbättras för att ge unga en bättre start i livet. Antologin är utgiven av Ekerlids förlag och lanserades den 29 april 2015.

De som riskerar att hamna på efterkälken är ungdomar som inte går färdigt gymnasiet. Flest avhopp sker från yrkesutbildningarna. Idag är det 27 procent som väljer en yrkesutbildning och hela 40 procent av dem hoppar av.

Två utredningar är tillsatta inom området. Den första är yrkesprogramsutredningen som ska vara klar i september i år. Och den andra är ”En attraktiv gymnasieskola för alla” som tillsattes bara för några veckor sedan av Aida Hadzialic (S) och som syftar till att alla ska påbörja och slutföra en gymnasieskola.

I denna antologi har Lärarnas Riksförbund därför samlat en rad namnkunniga personer som redan nu kan ge svaren. Många intressanta punkter diskuteras i boken.


Andelen elever som väljer yrkesprogrammen sjunker stadigt och de flesta avhoppen ur gymnasiet sker från dessa program. Hur säkrar vi upp framtida arbetsmarknadsbehov, och hur får vi eleverna att välja, och slutföra yrkesprogrammen?  

Carl Bennet, industrialist, styrelseordförande och huvudägare av Getinge, Lifco och Erlanders, vill införa ett storskaligt lärlingssystem efter den tyska modellen där man har lön och arbetar halva tiden och studerar halva. Bennet skriver att det finns plats för 60 000 avlönade lärlingar i Sverige, där privata företag ordnar 30 000 platser och i kommunal och statlig sektor 30 000. En åtgärd som han menar är både uthållig och ger sabba resultat.

Anders Ferbe, ordförande i IF metall, vill å sin sida utveckla teknikcollagekonceptet, som idag erbjuder tekniska utbildningar i samarbete med svenska teknik och industriföretag. Ferbe vill ha ett yrkeslärarlyft, och fler lärarledda timmar på yrkesprogrammen än idag.

Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund som organiserar majoriteten av landets gymanselärare, menar att det kräver en grundläggande översyn av gymnasieskolans organisering och ansvarsfördelning. Jansson vill att alla yrkesprogram ska ge allmän behörighet, men med möjlighet för eleven att välja bort det om man önskar. Jansson vill också införa nolltolerans mot avhopp. 


Många branscher skriker efter yrkesutbildad arbetskraft samtidigt är ungdomsarbetslösheten i Sverige bland de högsta inom OECD. Varför är det så och vad gör vi åt det?

Lena Hallengren (S), ordförande i utbildningsutskottet, vill förändra synen på yrkesutbildningarna så att det inte blir en tillflykt för ”skoltrötta”. Samtidigt vill socialdemokraterna stärka branschkopplingen och ge branscherna starkare inflytande över hur yrkesutbildningarna ska se ut och genomföras. En sådan modell är yrkescollage, där branscherna aktivt deltar i utbildningens utformning, kvalitetssäkring och dimensionering. Partiet ser gärna att fler varianter på yrkescollagemodellen sprids till fler yrkesförberedande program under kommande år.

Betty Malmberg (M), ledamot utbildningsutskottet, har en annan syn. Hon menar att vi borde mäta ungdomsarbetslösheten med ett annat mått som gör det internationellt jämförbart. NEET (not in Education, Employment or training) Ungdomsarbetslösheten är med detta mått 6,7 procent. För mycket, men inte på den nivån som många debattörer hävdar. Malmberg menar att svenskar i själva verket är överutbildade. Malmberg vill förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom att få ungdomar att välja utbildningar i branscher där jobben finns. Studie- och yrkesvägledarna måste ta ett större ansvar, menar Malmberg. 


Följande författare medverkar i boken:

Carl Bennet, Anders Ferbe, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Annelie Nordström, Bo Jansson, Lena Lindahl, Mattias Hallberg, Christer Isaksson, Anders Lindh, Liselotte Norén, Christer Nylander, Betty Malmberg, Jabar Amin och Ulrika Carlsson.

 

Vill du läsa boken?

Du som är gymnasielärare, studie- och yrkesvägledare, ombud eller student har fått boken som gåva av Lärarnas Riksförbund. Den har skickats hem till dig hösten 2015.

Du som inte ingår i dessa grupper kan ladda ner boken som pdf eller beställa den kostnadsfritt från webbutiken.

Beställ boken eller ladda ned den som pdf »


Sagt om yrkesutbildningen

”En ökning av den arbetsplatsförlagda utbildningen framstår som den viktigaste punkten på dagordningen om man vill förbättra ungdomars arbetsmarknadssituation genom reformer inom yrkesutbildningen.”
Lena Lindahl

”En av de viktigaste förutsättningarna för industrins konkurrenskraft är tillgången till kompetens.”
Anders Ferbe

”För att få bukt med arbetslösheten, säkra kompetensförsörjningen och trygga Sveriges framtida välstånd är det nödvändigt att fler söker sig till yrkesutbildningar.”
Lena Hallengren

”Med 60 000 lärlingar löser vi ungas arbetslöshet.”
Carl Bennet


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Katariina Treville

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-24 12.59

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg