Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Medverkande & länkar till boken om skolan och integrationen

I antologin Skolan och integrationen samlar vi några av de mest intressanta debattörerna och rösterna för att hitta svar på hur skolan kan arbeta med vår tids största utmaning och möjlighet: integrationen.

Boken avslutas med lärarhandledningar för dig som vill fördjupa dina kunskaper och jobba vidare med integrationsfrågor i klassrum eller kollegium.

Här presenterar vi de medverkande i bokstavsordning, med länkar till webbplatser, poddavsnitt och webb-tv-klipp. Fler länkar finns på sidan om lärarhandledningarna. Vi fyller på med fler länkar under hösten!

Trifa Abdulla

”Hederskulturen är ett hinder för integration”

Trifa Abdulla

Läraren och journalisten Trifa Abdulla menar att vi måste tala öppet om problemen med hederskultur för att verklig integration ska kunna äga rum. Trifa Abdulla kom till Sverige som flykting, elva år gammal. Hon har personlig erfarenhet av hederskulturens destruktiva kraft och ser med oro på hur många av de elever hon möter upplever samma våld och förtryck på hemmaplan som hon själv gjort.

 

Kurdo Baksi

”Modersmålsundervisningen har format min framtid i Sverige”

Kurdo Baksi

Kurdo Baksi är journalist och chefredaktör för den antirasistiska tidskriften Svartvitt som började utkomma 1997. Han har skrivit åtta böcker och fick år 2000 Olof Palmes internationella fredspris för sin kamp mot rasism. En flitig föreläsare i frågor som rör integration, rasism och främlingsfientlighet.

Dilsa Demirbag-Sten

”Utan kritiskt tänkande elever stannar Sverige”

Dilsa Demirbag-Sten

Journalisten Dilsa Demirbag-Sten är grundare och verksamhetsansvarig för Berättar­ministeriet. Stiftelsen arbetar för att alla barn, oavsett bakgrund, ska ha rätt till en god och jämlik utbildning. I en tid där socio­ekonomiska skillnader ökar verkar Berättar­ministeriet för att minska klyftornas påverkan på barns möjlighet till likvärdig skolgång. Dilsa Demirbag-Sten efter­lyser ett gemensamt ansvarstagande för den situation skolan står inför.

Ingrid Lindholm, Tomas Cronvall
& Marita Johanson

”Ideellt engagemang — Lärare hjälper”

Frilansjournalisten och kommunikatören Kajsa Ekedahl har intervjuat tre före detta lärare som alla har arbetat med att hjälpa människor att lära sig svenska, bland annat inom ramen för det informella volontärprojektet Lärare Hjälper. Ingrid Lindholm, Tomas Cronvall och Marita Johanson har jobbat i olika situationer, på olika sätt och med olika målgrupper. Gemen­samt är att de fått bidra med det som just de är bra på – och att det har givit mycket för både de nyanlända och dem själva.

Åsa Fahlén

”Höga krav för lyckad integration” (förord)

Åsa Fahlén

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riks­förbund, har skrivit bokens förord. Hon anser att skolan ska utgöra en stabil grund som sam­hället vilar på. Skolan kan bidra till integratio­nen på bästa sätt genom att satsa på kun­ska­per. ”Det finns en enormt stor kunskaps­bank om vad som fungerar. Våra politiker och de ansvariga för skolan måste lyssna till detta och ta tillvara på profes­sionens kunskaper och beprövade erfarenheter på ett bättre sätt.”

Linn Johansson & Elin Helldén

Lärarhandledningar

Linn Johansson och Elin Helldén är grund­skole- respektive gymnasie­lärare med erfarenhet av integrationsarbete och medlemmar i Lärarnas Riksförbund. De har sammanställt de lärar­handledningar om ideellt engagemang, extremism, flerspråkighet och heders­relaterad problema­tik som avslutar boken.

Carla Jonsson

”Se fler språk som en möjlighet”

Carla Jonsson

Carla Jonsson arbetar på Centrum för två­språkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet. Hon bor i mångkulturella Sundby­berg och är utbildad lärare och universitets­lektor. Carla Jonsson anser att den svenska skolan borde bli bättre på att ta vara på elevernas olika kompetenser.

Karin Jordås

”De vuxna behövs mer än någonsin”

Karin Jordås

Karin Jordås är generalsekreterare på Mentor Sverige och Mentor International, en ideell organisation som arbetar för att ung­domar ska få växa upp hälsosamt och drogfritt. Själv är hon uppvuxen i en söder­förort till Stockholm med en ensamstående mamma och en bror.

 

Sandra Magnusson

”Innovativa kurser är en väg till integration”

Sandra Magnusson

Svårigheten att komma in på arbetsmarknaden ses som ett av de största hindren för en fram­gångsrik integration och debatteras livligt. Men det finns innovativa grepp som kan sätta fart på processen. Det menar Sandra Magnusson,
legitimerad lärare i Svenska för invand­rare, SFI, inom kommunal vuxenutbildning, pedagogisk utvecklare vid Folkuniversitetet Malmö och en av initiativtagarna till yrkesinriktade Svenska för entreprenörer.

Christer Mattsson

”Våga lyssna när någon har extrema åsikter”

Christer Mattsson

Christer Mattsson är lärare och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Under många år har han arbetat med elever som har extrema åsikter. För 22 år sedan grundade han Toleransprojektet, som i dag finns inom ramen för Segerstedtinstitutet. Christer Mattsson nominerades till Raoul Wallenberg-priset 2016.

Özz Nûjen

”Se möjligheterna, inte hindren”

Özz Nûjen

Özz Nûjen är ståuppkomiker, programledare, skådespelare, föreläsare och manusförfattare. Han tar ofta upp känsliga politiska sam­tids­frågor och hans kurdisk-svenska erfarenhet är utmärkande i allt han ägnar sig åt. Özz Nûjen är också engagerad i arbete mot främlings­fientlighet och utanförskap. I integrations­debatten är han en motvikt till alla som ser hinder och problem.

Björn Ranelid

”Kärlek är nyckeln till integration”

Björn Ranelid

Björn Ranelid är flerfaldigt prisbelönt som författare och en av Sveriges mest kända talare. Vad som är mindre känt är hans bakgrund som lärare i filosofi, svenska och matematik. Så också hans personliga syn på integration och hur vi kan bli bättre på att ta emot dem som väljer att komma till oss.
Björn Ranelid-priset går nästa år till de bästa uppsatserna om skolans betydelse och roll för ett välfungerande Sverige där alla får möjlighet att vara med. Var med och tävla, du också!

Elisabet Reslegård

”Att lyssna sig till ett språk”

Elisabet Reslegård

Elisabet Reslegård är ordförande och projekt­ledare för Läsrörelsen, med lång erfarenhet av också andra landsomfattande folk­bildnings­kampanjer som Dyslexikampanjen och Psyke kampanjen. Hon har fått ut­märkelser som Årets yrkeskvinna, Kunskapspriset
av Nationalencyklopedin, Eldsjälspriset av Svenska Barnboksakademin och Björn Ranelid-priset av författaren
och Lärarnas Riksförbund.

Emerich Roth

”Likgiltighet är mänsklighetens största fiende”

Emerich Roth

Emerich Roth överlevde fem koncentrations­läger under andra världskriget. Han har arbetat i över 30 år inom socialtjänst och kriminalvård och varit chef för ett behandlingshem för ung­domar med missbruksproblem. Han har också fått flera utmärkelser för sitt arbete mot rasism,
bland annat Nelson Mandela-priset och Raoul Wallenbergpriset. Sedan 1992 föreläser han på svenska skolor om sina
upplevelser, om hatets mekanismer och orsaker och hur man på bästa sätt kan motverka våld och främlingsfientlighet.

Karin Wahlén

”Vi är här för att vi har ett gemensamt mål”

Karin Wahlén

Karin Wahlén är Sveriges enda kulturcoach. Hon har arbetat långsiktigt med kultur i olika former i Östersunds Fotbollsklubb sedan 2011. Både Karin och klubben tror att man vinner fler matcher genom att bland annat dansa Svan­sjön och lära sig mer om samisk kultur. Östersunds Fotbollsklubb är också Sveriges enda hbtq-certifierade elitidrottsklubb.

Mats Ögren Wanger

”Utbildning som nyckel till det svenska samhället” (förord)

Mats Ögren Wanger

Mats Ögren Wanger är journalist och
står bakom en rad uppmärksammade debattantologier och tv-dokumentärer om samhällsfrågor. Han är redaktör för denna antologi. ”Förhoppningen är att inläggen i denna debattantologi ska ge inspiration till spännande samtal, nya insikter men framför allt till att söka nya vägar att möta varandra, både inom och utanför skolans värld, i dagens Sverige”, skriver han i sitt förord.

Foto (uppifrån och ned): Trifa Abdulla, Frankie Fouganthin /Wikimedia, Caroline Andersson /Bonnier, aikane.se, Elisabeth Ohlson Wallin, Lärarnas Riksförbund, Stockholms Universitet, Lasse Burell /Mentor, Disa Torbjörnsdottir /Folk­universitetet, Johan Wingborg /Göteborgs Universitet, Sanna Dahlén, Frankie Fouganthin /Wikimedia, Läsrörelsen, Carl Gabor, Linnea Jonasson Bernholm /Appendix fotografi, Donald Boström

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-14 11.16

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg

Skolan och integrationen — Utbildning som nyckel till det svenska samhället

Skolan och integrationen — Utbildning som nyckel till det svenska samhället. Klicka på bilden för högre upplösning.

Idag är det 100 år sedan det första av två riksdagbeslut fattades för att kunna ge kvinnor rösträtt också i Sverige. När 100-årsdagen av det tidigare fattade principbeslutet om en reform av rösträtte...