Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
Vänster Höger

Om skribenterna i antologin
Vi får det att funka

I boken Vi får det att funka! beskriver 14 erfarna lärare hur de jobbar med digital teknik i klassrummen. Nedan presenterar vi skribenterna (i bokstavsordning) och listar länkar till bloggar, poddsamtal och annat matnyttigt material.

Hur använder framgångsrika lärare digital teknik som
datorer, surfplattor och telefoner för att fördjupa elevers
kunskaper? I den här antologin beskriver 14 erfarna lärare
hur de jobbar med elever, vad som sker i klassrummet och
varför det fungerar.

Lärarna skriver utifrån egna erfarenheter av digital kompetens,
om att skriva sig till läsning, om att använda YouTube, om elever med särskilda behov, om att locka fram lusten att skriva och läsa, om hur små enkla hjälpmedel kan öka lärandet — från lågstadiet till gymnasiet. Målet är att inspirera alla lärare och att testa tillsammans med eleverna.

Camilla Askebäck Diaz

”Mina digitala favoritverktyg för att nå ökad elevaktivitet”

Camilla Askebäck Diaz

Titel: Ma/NO-lärare (Förstelärare i digitala verktyg)
Undervisar i: Matematik, kemi, biologi, fysik (teknik)
Skola: Södermalmsskolan, Stockholm
Årskurser: 7–9
Tidigare publicerad i: Surfplatta i undervisningen, Natur & Kultur
Motto i yrket: ”I varje problem finns en innovativ lösning.”

Hör Camilla Askebäck Diaz i Lärarpodden #19:
”Mina topp-3 verktyg och appar i undervisningen” »

Camilla Askebäck Diaz använder flitigt sin lärplatta och projektor i undervisningen. Här berättar hon om sitt arbete med fokus på tre favoriter som kan effektivisera undervisningen i klassrummet.  

Referenser:
• Peter Gärdenfors (2010) Lusten att förstå: om lärande på människans villkor.
• James Nottingham (2013) Utmanande undervisning i klassrummet: återkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla.
• Dylan Wiliam (2013), Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken.


Hülya Basaran

Nyanlända elevers språkutveckling:
En fråga om pedagogik — inte teknik


Hülya Basaran

Titel: Utvecklingslärare, Trollhättans Stad Undervisar i: Svenska som andraspråk, behörig i matematik och NO-ämnen 1–6
Skola: Välkomsten, Trollhättans Stad
Årskurser: 1–9
Tidigare publicerad i: Nyanlända elever i mitt klassrum – språkutveckling med digitala resurser, Gothia Fortbildning
Motto i yrket: ”Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” (Benjamin Franklin)

Hör Hülya Basaran i Lärarpodden #53:
”Att ta hand om nyanlända elever i klassrummet” »

Hülya Basaran ger tips om vad du som aldrig haft en nyanländ elev bör tänka på.

Hülya Basaran är Ämnesspanare – läs hennes blogg »

Referenser, tryckta källor:
• Basaran, H. (2016) Nyanlända elever i mitt klassrum – språkutveckling med digitala resurser. Stockholm, Gothia Fortbildning.
• Johansson, B. & Sandell Ring, A. (2015). Låt språket bära: genrepedagogik i praktiken. (4. uppl.) Stockholm Hallgren & Fallgren.

Referenser:
• Skolinspektionens granskning, källa: Skolinspektionen 2012 Skolinspektionen. (2012). Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning.


Magnus Blixt

”Bildning för framtiden innebär ansvar för digitalisering – nu!”

Magnus Blixt

Titel: Legitimerad lärare
Undervisar i: Svenska, SO-ämnen
Skola: Glömstaskolan, Huddinge
Årskurser: F–6
Tidigare publicerad i: Välkommen till verkligheten, Gothia 2002
Motto i yrket: ”Ta ansvar för elevers kunskapstillväxt och se stjärnglans tändas!”

Läs Magnus Blixts blogg »

 

Mikael Bondestam

Lär av eleverna — och håll dig à jour
med IT-utvecklingen


Mikael Bondestam

Titel: Gymnasielärare i matematik och datavetenskap
Undervisar i: Matematik och programmering
Skola: Polhemsskolan i Gävle
Årskurser: 2–3 samt även årskurs 4 på Teknikprogrammets GIS-IT inriktning
Tidigare publicerad i: Spelprogrammering med CDX och OpenGL, Docendo
Motto i yrket: ”Den som inte vågar misslyckas kommer heller inte att lyckas.”

Referenser:
• Bloom, B., Engelhart, Furst, Hill, & Krathwohl. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company.
• Bondestam, M. (2011). YouTube i matematikundervisningen – faktorer av vikt för inlärningen ur ett gymnasieelevperspektiv. Hämtad från NCM Nationellt Centrum för Matematikutbildning
• Hansson, Å. (2016, 27 mars). Ansvar för matematiklärande. Hämtad från Skolverket – skolutveckling
• Hult, S. (2008, Nr 4). ”Salutogent ledarskap – en investering”. Äldreomsorg, pp. 32–39.
• Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Hämtad från CITE Journal
• Misfeldt, M. (2013). Mathematical Writing.
• Wikipedia. (2016, 28 mars). Active Learning. Hämtad från Wikipedia
• Wikipedia. (2016, 28 mars). Learning by teaching. Hämtad från Wikipedia
• Vygotsky, L. (1986). Thought and Language. Cambridge: MIT Press ISBN 0758193319.

 

Mikael Bruér

”Peer instruction — metod som skapar deltagande”

Mikael Bruér

Titel: Legitimerad lärare i SO-ämnen, 4–9. Filosofie magister i historia.
Undervisar i: Geografi, historia, samhällskunskap och religion
Skola: Fagrabäckskolan i Växjö
Årskurser: 7–9
Tidigare publicerad i: Förenen eder! Internationella perspektiv på arbetarhistoria. Centrum för arbetarhistoria, Lunds universitet
Motto i yrket: ”Det som inte leder till bättre lärande kan vi låta bli.”

Hör Mikael Bruér i Lärarpodden #46:
”Mastery learning, samhällskunskap och svårmotiverade elever” »

Mikael Bruér använder olika digitala verktyg för att underlätta för elever, men också för att motivera dem. En metod för att göra det svåra mer lättillgängligt för de som har svårt att nå resultat är en variant av så kallat mastery learning.

Mikael Bruér är Ämnesspanare – läs hans blogg »

Referenser/lästips:

Peer instruction
• Aarons, Jeremy, Butchart, Sam och Handfield, Toby. Peer Instruction in the Humanities: Report on the applicability of peer instruction to four Humanities disciplines: classics, politics, history, geography, (2007). Hämtad från Monash University
• Lambert, Craig. ”Twilight of the Lecture”, Harvard Magazine (2012). Hämtad från Harvard Magazine
• Mazur, Eric, Peer instruction: a user’s manual, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., (1997), s. 7.
• Crouch, Catherine H. och Mazur, Eric. Peer Instruction: Ten years of experience and results. Department of Physics, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138. Ur Am.J. Phys., Vol. 69, No. 9, (2001). s. 970–975. Hämtad från Massachusetts Institute of Technology

Flippade klassrum
• Barker, Daniel, Flipped Classroom: det omvända arbetssättet, 1. uppl., Natur & Kultur, Stockholm, 2013.
Bergman, John. The History of the Flipped Class. (2011). Hämtad från Flippedclass.com
• Bruun, Sara, Digitala arbetssätt i klassrummet: att våga ta språnget, 1. uppl., Gothia Fortbildning, Stockholm, 2015.
Definition of Flipped Learning (2014). Hämtad från Flip Learning

Lev Vygotskij
• Daniels, Harry, Cole, Michael & Wertsch, James V (red.), The Cambridge companion to Vygotsky,Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
• Strandberg, Leif, Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar, Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2006.

Michail Bachtin
• Dysthe, Olga (red.), Dialog, samspel och lärande, Studentlitteratur, Lund, 2003.

 

Sara Bruun

”Klassrummet möter världen:
En tematisk resa genom autentisk språkundervisning”

Sara Bruun

Titel: Förstelärare i engelska, tyska, informations- och kommunikationsteknik
Undervisar i: Engelska/tyska
Skola: Furutorpskolan, Vinslöv 7–9
Årskurser: 6–9
Tidigare publicerad i: Digitala arbetssätt i skolan – att våga ta språnget, Gothia Fortbildning 2015
Motto i yrket: ”Språkundervisning ’på riktigt’!”

Hör Sara Bruun i Lärarpodden #39:
”Bloggen är navet i min undervisning” »

För Sara Bruun och hennes elever betyder bloggen struktur och navet i undervisningen. Eleverna kan i förväg gå in i bloggen och hitta sina planeringar och annat som de behöver träna på. Det har nu blivit en vana för eleverna att kika där. Även vid tillfälliga vikarier har både Sara och vikarien nytta av detta sätt att planera undervisningen. Sara berättar också om hur de jobbar med ”Skype in The Classroom” och ”Mystery Skype” i klassrummet och när det kan vara bra att använda avatarer i undervisningen med exempelvis "Toontastic" som digitalt verktyg.

Sara Bruun är Ämnesspanare – läs hennes blogg »

Referenser och länkar:
Bruun, Sara Digitala arbetssätt i klassrummet – att våga ta språnget, Gothia fortbildning, 2015.
www.bruunsklassrum.blogspot.se
www.nevergiveup1516.wordpress.com
www.thecolourofthehumanheart.se
https://education.microsoft.com/skypeintheclassroom
www.educationworld.com

Catherine Couturier

”Skriva för glädje, lust, självförtroende och läsning”

Titel: Lärare 1–7 i Svenska, SO-ämnen, förstelärare, magister i skolutveckling
Undervisar i: På lågstadiet, vilket innebär att jag i princip undervisar i alla ämnen, utom idrott, musik och slöjd
Skola: Högalidsskolan, Södermalm, Stockholm.
Tidigare publicerad i: Bokproduktion från min tidiga karriär som etnolog
Stockholm vår hembygd, hembygdsföreningar i Stockholms stad / av Catherine Couturier och Lars Kaijser; redaktion: Kjell Nilsson och Tord Tordmar; inledning: Björn Hallerdt, 1990.
• Samla och samlas: hembygdsföreningar i Uppland: om motiv för deras bildande: uppsats för fortsättningskurs i etnologi / av Catherine Couturier; utgiven i något bearbetad form av Stockholms läns hembygdsförbund.
Motto i yrket: ”Ja, det provar vi!”

Referenser:
• Allard, Askeljung, Rudqvist, Sundblad, Läsutvecklingsschema.
• Sofia Appelquist, fritidspedagog, samarbetspartner.
• Hultman, Glenn. Seminarium 3 februari, 2016. Utbildningsförvaltningen.
• Leimar, U. (1974). Läsning på talets grund. Lund: Liber Läromedel.
• Ohlis, Karin. Appen Skolstil.
• Trageton, A. (2005). Att skriva sig till läsning. IKT i förskoleklass och skola, Stockholm.


Katarina Eriksson

Digitala verktyg + pedagogisk idé = Lärande som skapar nya möjligheter

Katarina Eriksson

Titel: Förstelärare inriktning matematik, NO-ämnen, teknik, informations- och kommunikationsteknik
Undervisar i: Matematik, NO-ämnen, teknik
Skola: Alviksskolan, Luleå
Årskurser: 5–6
Tidigare publicerad i: Tidskrift Origo, Nämnaren nr 4 2014

Länkar:
www.houseofalvik.blogspot.se
www.greenshipofalvik.blogspot.se
www.yetisinneedofalvik.blogspot.se

Referenser:
• Peter Gärdenfors, Lusten att förstå. (2015)
• IT-kommissionens rapport 7/98, Skolan IT och det livslånga lärandet.
Gamification, Wikipedia


Daniel Gomejzon

”Datorn: Pedagogiskt värde — också i Idrott och hälsa”

Daniel Gomejzon

Titel: Lärare i idrott och hälsa
Undervisar i: Idrott och hälsa
Skola: Väsby Nya Gymnasium, Upplands Väsby
Årskurser: Gymnasiet
Ej tidigare publicerad
Motto i yrket: ”Hälsa före idrott.”

Hör Daniel Gomejzon i Lärarpodden #29:
”Idrottsläraren som köper pulsklockor och appar istället för bollar” »

Med annorlunda verktyg som dataspel, mobiler och film i sin undervisning vill Daniel väcka elevernas intresse för sin egen hälsa och kunskaper om hur kroppen fungerar. ”Vi spelar ofta tv-spel på idrottslektionerna, men vi gör det i fysisk form”, säger Daniel.

Daniel Gomejzon är Ämnesspanare – läs hans blogg »

Cecilia Johansson

”Historieundervisning på bloggen:
Empati och historisk betydelse i ett nytt medielandskap”

Cecilia Johansson

Titel: Fil lic. i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och leg. lärare
Undervisar i: Svenska, historia och geografi Skola: Helenelundsskolan, Sollentuna Årskurser: 7–9
Tidigare publicerad i:
• Högstadieungdomar skriver historia på bloggen: undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap 2014
, Licentiatavhandling, monografi.
• ”The Dream of a Perfect Lunch: Helenelund School Canteen in 1968 and 2012” i Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning / [ed] Catherine Burke, Ian Grosvenor & Björn Norlin, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier 2014.
• ”Historieundervisning i ett nytt medielandskap: en interventionsstudie om högstadieungdomar som bloggar om andra världskriget” i Medier i historieundervisningen: Historieundervisning i praktiken, red Anna Larsson Umeå 2016. Motto i yrket: ”Kunskap är makt!”

Hör Cecilia Johansson i Lärarpodden #28:
”Möt Guldäpple-vinnarna 2015 – Cecilia Johansson och Micke Kring” »

Cecilia Johansson tilldelades Guldäpplet 2015 för nya sätt att ta till vara alla elevers berättarglädje och kreativitet. Genom att låta eleverna skriva på bloggar fick hon även tysta elever att synas i undervisningen. Och de som inte var så duktiga på att skriva utvecklade sitt skrivande. Cecilia Johansson har också studerat den egna praktiken i ett forskningsarbete kring mötet mellan sociala medier och historieundervisningen.

Hör Cecilia Johansson i Lärarpodden #10:
”Guldäpplets finalister 2015 presenteras” »

Ett samtal med de tre finalisterna till Guldäpplet 2015, däribland Cecilia Johansson.

Cecilia Johansson är Ämnesspanare – läs hennes blogg »

Referenser:
• Barton, Keith C. & Levstick, S. Linda. Teaching History for the Common Good. New York, London: Routledge, 2004.
• Carling, Maria. ”Ny teknik gör våra samtal allt ytligare”, Svenska Dagbladet.
• Johansson, Cecilia. Högstadieungdomar skriver historia på bloggen: Undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap. Umeå: Umeå Universitet, 2014. Finns på Kungliga Bibliotekets webb


Helena Kvarnsell

”Programmering i teknikämnet:
Ett försök att minska digitala klyftor”

Helena Kvarnsell

Titel: Legitimerad lärare i matematik, NO-ämnen, teknik. Förstelärare
Undervisar i: Matematik, kemi, biologi, fysik, teknik
Skola: Björknässkolan, Nacka kommun
Årskurser: 7–9
Tidigare publicerad i: Fleischer, H. & Kvarnsell, H. (2015). Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik. Stockholm: Gothia Fortbildning AB
Motto i yrket: ”Den dag jag slutar utvecklas hoppas jag ha kollegor som säger åt mig att byta yrke.”

Hör Helena Kvarnsell i Lärarpodden #41:
”Tre digitala tips för Matte och NO” »

Helena Kvarnsell tipsar om tre digitala sätt att underlätta undervisningen i Matte och NO. Färdighetsträning, där vi tar upp Matteva som ett exempel. Använda sökmotorer för att hitta illustrerade laborationer i Fysik, eller filmer som visar funktion på ex. lungor – som komplement till undervisningen i klassrummet. OneNote i Office 365 – den digitala anteckningsboken som gör att lärare och elever kan dela på anteckningar.

Hör Helena Kvarnsell i Lärarpodden #24:
”Vart tar skolpengen för läromedel vägen?” »

Helena Kvarnsell, Eva Houltzén och Bo Jansson samtalar om hur skolpengen för läromedel i skolan fördelas och används. Mer går till teknik än till faktiskt innehåll. Och det kommer inte alla elever till del. Det är för stora skillnader mellan skolor och huvudmän och vi utnyttjar inte den digitala tekniken i skolan på ett smart sätt. ”Det är synd att skolutvecklingen ska bygga på eldsjälar”, säger Helena Kvarnsell.

Helena Kvarnsell är Ämnesspanare – läs hennes blogg »

Helena Kvarnsells elevers texter om programmering »

Referenser:
En timme kod.
• Europeiska Unionen (2013). Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande.
• Fleischer, H & Kvarnsell, H. (2015). Digitalisering som lyfter skolan: teori möter praktik. Stockholm: Gothia Fortbildning AB.
• Lundahl, C. (2014). Bedömning för lärande. Lund: Studentlitteratur.
• Raymond, T, Strömberg, M & Ekbom, A. (2012). Dansa fram kod: dansprogrammering. Hämtad från Teacherhack
• Samuelsson, U. (2014). Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital. Högskolan i Jönköping, Jönköping.
Scratch.
• Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). Stockholm: Fritzes.
• Skolverket (2016). Likvärdig utbildning i grundskolan. Hämtad från Skolverket


Ylva Pettersson

”Elever blir producenter — med verklig publik”

Ylva Pettersson

Titel: M.A. M.Ed, gymnasielärare, förstelärare Undervisar i: Historia, kulturhistoria, teater, religion
Skola: Katedralskolan i Skara
Årskurser: Gymnasiets årskurs 1–3
Tidigare publicerad i: Läsa och skriva digitalt, (DIU:s rapportserie).
Motto i yrket: ”Bättre och bättre dag för dag.”

Hör Ylva Pettersson i Lärarpodden:
”Källkritik: Media- och Informationskunskap” »

Ett samtal om källkritik i undervisningen. Ett mycket levande och dagligen aktuellt angreppssätt i att leta, undersöka och dra slutsatser, menar Ylva Pettersson som samtalar med Helena Dal från Statens Medieråd.

 

Bloggar:
• teentime.nu
demokreativ.se
lrbloggar.se/ylva
ljustabarnen.moobis.se

Referenser/källor:
Eleverna och internet 2015
• ”The Wow Factor”
Läroplan för gymnasieskolan 2011 – Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen på Skolverket.se


Eva Rännar

”Bara vår fantasi kan sätta stopp:
Digitala verktyg ökar självständigheten”

Eva Rännar

Titel: Specialpedagog och i grunden lärare i NO-ämnen, matematik årskurs 1–7, förstelärare i specialpedagogik
Skola: Alviksskolan och Klöverträskskolan i Luleå kommun
Årskurser: F–6
Ej tidigare publicerad
Motto i yrket: ”Det finns alltid nya vägar att prova!”

Länkar:
• Specialpedagogiska skolmyndighetens sida Stöd med IT.
Skolappar.nu med många bra apptips.
Pappas Appar med många bra apptips.
• Nacka kommuns sammanställning av digitala lärverktyg för eleverna.
Skoldatatekets gemensamma sida.
• Umeå kommuns anpassnings- och åtgärdsbank, där en del digitala tips finns presenterade.


Eva Söderberg

”Digital teknik utvecklar slöjden:
Experiment skapar nya verktyg”

Titel: Leg. lärare i slöjd och svenska år 4–9, förstelärare, fil mag med inriktning mot lärande kommunikation och informationsteknologi
Undervisar i: Slöjd, mjuka material
Skola: Vallhamra skola, Partille
Årskurser: 3–9
Ej tidigare publicerad
Motto i yrket: ”If things are not failing you are not innovating enough.” (Elon Musk)

Referenser, lästips:
• Borg, K, Lindström, L. (Red.). (2008) Slöjda för livet; om pedagogisk slöjd. Lärarförbundets förlag.
Slöjd i grundskolan – Skolverkets nationella utvärdering av bild, musik och slöjd 2013

Digitala tips
Socrative – klassrumsapp
Audioboom – podcast
QR-koder – skaffa valfri QR-kodläsare
iMovie – film
YouTube – film
Thinglink – interaktiv bild
Google Drive – dokumentation
Pic Collage – bildredigering
Snapchat – bildredigering
Paper 53 – bildredigering
Pinterest – digital anslagstavla
Pearltrees – digital pärm
• Eva Söderberg hittar du som Skapasaker på de flesta platser på nätet utom på YouTube där hon heter Eva Söderberg.

Omslag till antologin Vi få det att funka!

Antologin Vi får det att funka! — Framgångsrika exempel på IT i skolan. Klicka på bilden för högupplöst uppslag.

Vill du läsa boken?

Du som är medlem har fått boken som gåva av Lärarnas Riksförbund. Den skickades ut i augusti tillsammans med tidningen Skolvärlden.

Du som inte är medlem kan köpa den i bokhandeln.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Kvarnsell

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-22 13.35

Ansvarig redaktör för sidan: Erik Uppenberg