Sök Sök
Meny Meny

Logga in

23 maj 2008

Anmäl avknoppade skolor till EU

Det är inte förenligt med EU:s statsstödsregler att gynna enskilda eller företag som nu görs inom skolans område idag.

Detta måste anmälas till EU-kommissionen. Det skriver förbundsordförande Metta Fjelkner i Svenska Dagbladet

Sett i perspektivet av de senaste två decennierna har svensk skolpolitik i allt större omfattning handlat om valfrihet och konkurrens, nästan som ett självändamål, och allt mindre om kvalitet och likvärdig utbildning.

Skolor har kommit att bli rena spekulationsobjekt, där det mest omskrivna exemplet är gymnasieskolan Tibble i Täby som utan anbudsförfarande såldes till ett pris som motsvarade värdet på skolans inventarier. Det är detta som kallas avknoppning.

Det står nu friskolan i Tibble fritt att sälja verksamheten vidare och tjäna stora pengar. Detta är inte att vara ansvarsfull med våra gemensamma medel.

Nu visar det sig emellertid att detta förfarande med den offentliga kärnverksamheten med stor sannolikhet är olaglig. Det strider både mot kommunallagen och mot EU:s statsstödsregler.

Det är förbjudet av en kommun att gynna enskilda genom att fastställa ett underpris som riktas direkt till enskild. Den statliga myndigheten Statskontoret överlämnade i april i år en utredning som visar på just detta.

Den yttersta frågan gäller egentligen skolans uppdrag. Vad ska vi ha skolan till? Ska skolan vara en garanti för alla elever att få likvärdiga förutsättningar i livet eller ska enskilda få tjäna så mycket pengar som möjligt?

Vi lärare känner en stark oro för att det numera inte är elevens rätt till likvärdig utbildning av hög kvalitet som står i centrum i den svenska skolan, utan en ideologisk övertro på mångfald av aktörer på skolans område.

Det är uppseendeväckande att det tycks finnas något slags politiskt samförstånd mellan de politiska blocken, trots att det som nu sker äventyrar skolans kvalitet och elevernas rättigheter — ytterligare.

Att i väntan på att något sker måste vissa åtgärder redan vidtas. Här vill jag sätta fingret på just avknoppningarna.

Då det i Sverige inte finns någon rättslig praxis på området, samt att de svenska rättsinstanserna med stor sannolikhet kommer att behöva vägledning på området bör de kommunala avknoppningarna anmälas till EG-domstolen.

Det är nämligen inte förenligt med EU:s statsstödsregler att gynna enskilda personer eller företag på det sätt som görs inom skolans område idag.

Om inte svenska politiker begriper spelreglerna får EU-kommissionen och den europeiska domstolen sätta ned foten!

Metta Fjelkner

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 15.03

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Mer på Internet
› Läs mer om vanliga
  frågor och förmåner