Sök Sök
Meny Meny

Logga in

30 jan 2015

C måste visa att de vill satsa på skolan

Centerpartiet har stora mål med sin politik – men frågan är hur de ska nås.

Partiet säger sig vilja satsa på en ekonomisk utveckling med småföretag och en ökande export, med innovationer och nya företag. Men hur ska detta förverkligas utan en bra skola och utan välavlönade lärare?

Hur ska dessa småföretag grundas utan att eleverna får de möjligheter till utveckling som krävs för att kunna starta nästa Spotify eller nästa Sandvik? Eller varför inte nästa Leifs korvkiosk i Krokom?

Arbetsgivarna skriker efter välutbildad arbetskraft. Utan detta går det inte att bygga ett hållbart samhälle för framtiden. Det faktum att svenska elever tenderar att prestera sämre i internationella kunskapsmätningar är därför mycket oroande, liksom den försämrade likvärdigheten i skolan.

Hur ska målen nås utan en genomtänkt sammanhållen skolpolitik som inte bygger på låt gå-mentaliteten? När Centerpartiet samlas på sina kommundagar i Norrköping i dag hoppas jag att man tänker på vem som ska göra jobbet.

Centerpartiets rättesnöre har alltid varit, och kommer antagligen förbli, individens styrka. Alla människors frihet går genom kunskap. Vad vill Centerpartiet göra för att försäkra medborgarna om att denna frihets grundvalar upprätthålls och förbättras?

Att lärare stannar kvar i yrket och att läraryrket blir en attraktiv karriär för de främsta studenterna är en hörnsten i det samhälle Centerpartiet eftersträvar. För utan utbildade, skickliga lärare så kan man inte uppnå vare sig ekonomisk utveckling eller frihet genom kunskap på längre sikt.

Regeringen föreslog tre miljarder i vikta lönesatsningar för lärare. Alliansregeringen genomförde en viktig reform för att möjliggöra för lärare att göra karriär och instiftade förstelärare och lektorer i svensk skola, vilket höjde lönen för en förhållandevis liten andel av lärarkåren. Nu är det dags en lönesatsning på hela lärarkåren, såväl karriär som icke-karriärlärare.

Vi konstaterar att Centerpartiet ofta håller en ganska låg profil i skolpolitiken och inte tar tillräcklig ton i lönefrågan. Vi som arbetar i skolan vill gärna att Centerpartiet nu tydligt visar att de är beredda att tillsätta resurser för att uppvärdera läraryrket. Utan ett attraktivt läraryrke går det inte att nå en skola i toppklass.

Bo Jansson
förbundsordförande
Lärarnas Riksförbund


För kommentarer:
Bo Jansson ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2015-01-30 15.32

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll