Sök Sök
Meny Meny

Logga in

25 apr 2015

Kräv antimobbning i skolan

Vi kan stoppa mobbningen i skolan. Om förebyggande arbete sätts in och om politikerna ger de resurser som krävs för detta, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund och Claes Jenninger, Mobbningsfri skola.

I dag är det tio år sedan Måns Jenninger tog sitt liv. Han blev 13 år. I sex år hade han kränkts och mobbats i skolan i Lerum. Måns älskade att leva, var musikalisk och intresserad av allt, men skolan vägrade att se hans ensamhet och övergreppen. De var hans eget fel, sa man. Och just i det ögonblicket, vann smärtan och ångesten över all hans livsglädje.

Helt i onödan

Varje dag kränks och mobbas mer än 50 000 barn i skolan. Varje år tar 45 unga under 20 års ålder sitt liv. Helt i onödan, för i skolan kan vi stoppa mobbning. Måns minnesfond delar i dag ut stipendium till en skola som framgångsrikt utför ett förebyggande arbete.

Ingen, varken barn eller vuxen, accepterar mobbning. Ändå fortsätter det. För att stoppa mobbningen krävs ett omfattande arbete av skola och föräldrar tillsammans, som ingriper, utreder, ställer till rätta och följer upp.

Delar av detta gör de flesta lärare varje dag. Men för att lyckas behövs en organisation med tydliga, avgränsade arbetsuppgifter, kunskap, engagerad skolledning, uppbackning av huvudman, närvarande elevvårdspersonal och ett nära samarbete med vårdnadshavare.

Ska garantera lagens krav

Mobbning är framför allt ett strukturellt problem. Lagen säger att det ska råda nolltolerans mot kränkningar och mobbning i skolan, men ansvaret för att varje skolenhet har rätt resurser, lever upp till alla lagar och andra förordningar har skolans huvudman, den som äger skolan. I de flesta fall kommunen. Huvudmannen ska garantera att lagens krav på nolltolerans mot kränkningar och mobbning uppfylls. Och det är elevernas behov som ska avgöra skolans budget, inte vad kommunpolitikerna tycker ska räcka.

Också riksdagen måste vara tydlig med att kräva att huvudmännen uppnår den nollacceptans mot kränkningar och mobbning man själv beslutat om. Statens myndigheter Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet arbetar intensivt med att granska och bedöma enskilda brister, medan huvudmän söker olika sätt att undvika kritik för att de inte stoppar kränkningar och mobbning. SKL ger kurser om hur myndigheternas kritik ska kunna kringgås. Skolor kan ta försäkringar mot eventuella krav på skadestånd. Det är åtgärder som visar hur huvudmän torpederar riksdagens lagstiftning.

Bo Jansson
ordförande i Lärarnas Riksförbund

Claes Jenninger
Mobbningsfri skola, Måns pappa


För kommentarer:
Bo Jansson ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2015-06-13 17.55

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll