Sök Sök
Meny Meny

Logga in

08 jan 2019

Mer studie- och yrkesvägledning i stället för konsumentupplysning

När nu Svenskt näringsliv efterlyser ”bättre konsumentupplysning” är det dock beklagligt att de inte nämner den yrkesgrupp som har detta som sitt huvuduppdrag – nämligen landets studie- och yrkesvägledare, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund.

Svenskt näringsliv har alldeles rätt i att satsningar krävs för att få ungdomar att välja utbildningar i branscher där jobben finns. Sverige har inte råd med den utveckling där ungdomsarbetslösheten är hög samtidigt som arbetsmarknaden har ett skriande behov av yrkesutbildad arbetskraft.

Det finns alltså all anledning att varmt välkomna att Svenskt Näringsliv lyfter ökad samverkan mellan skolor och företag som en viktig förutsättning för att förbättra elevernas möjligheter och öka kvaliteten av yrkesutbildningen. Likt Svenskt Näringsliv är jag helt övertygad om att det är endast om branscherna tar ansvar och engagerar sig i utbildningen som det kan bli riktigt bra.

Jag hoppas att ambitionen som uttrycks i artikeln tas från ord till handling och att näringslivets engagemang på lokal nivå också ökar. Det är genom aktiva lokala programråd där företagen finns representerade, som utbildningarna kan vässas. Den allra viktigaste uppgiften är att se till att alla elever, oavsett vilken gymnasieskola eller yrkesprogram de väljer, garanteras rätt mängd arbetsplatsförlagt lärande av hög kvalitet. En lyckad tid med arbetsplatsförlagt lärande är den allra bästa inkörsporten till arbetsmarknaden.

Svenskt näringsliv pekar på att det krävs satsningar för att hjälpa dagens grundskoleelever att göra välunderbyggda utbildningsval. Det är förstås helt avgörande inte minst för att undvika felval och studiemisslyckanden. Alla elever måste inför gymnasiet ha kunskaper om den rådande arbetsmarknaden och veta vilka utbildningsvägar som finns.

När nu Svenskt näringsliv efterlyser ”bättre konsumentupplysning”, vilket är ett olyckligt ordval, är det dock beklagligt att de inte nämner den yrkesgrupp som har detta som sitt huvuduppdrag – nämligen landets studie- och yrkesvägledare!

Studie- och yrkesvägledningen har en helt avgörande roll i arbetet att motverka missmatchen på arbetsmarknaden och få ungdomarna att tänka nytt och vidga antalet möjliga vägar till jobb. Det finns alltså all anledning även för Svenskt Näringsliv att uppmärksamma studie- och yrkesvägledningen i grundskolan.

Vi vet att en väl fungerande studie- och yrkesvägledningsverksamhet i högsta grad motverkar studieavbrott, samt fel- och omval, som har negativa konsekvenser för såväl individen som hela samhället. Samtidigt ser vi tyvärr hur vägledningen ofta nedprioriteras i skolans vardag och att tillgången till och kvaliteten på vägledning varierar stort mellan kommuner och skolor.

Det vill vi i Lärarnas riksförbund, gärna tillsammans med Svenskt näringsliv, försöka ändra på. Tillsammans kan vi driva på för en utveckling som leder till en bättre kompetensförsörjning och på sikt generar framgångsrika svenska företag som kan bidra till fortsatt tillväxt och välfärd för vårt land.

Svenskt näringsliv har alldeles rätt i att satsningar krävs för att få ungdomar att välja utbildningar i branscher där jobben finns. Sverige har inte råd med den utveckling där ungdomsarbetslösheten är hög samtidigt som arbetsmarknaden har ett skriande behov av yrkesutbildad arbetskraft.

 

Det finns alltså all anledning att varmt välkomna att Svenskt Näringsliv lyfter ökad samverkan mellan skolor och företag som en viktig förutsättning för att förbättra elevernas möjligheter och öka kvaliteten av yrkesutbildningen. Likt Svenskt Näringsliv är jag helt övertygad om att det är endast om branscherna tar ansvar och engagerar sig i utbildningen som det kan bli riktigt bra.

Jag hoppas att ambitionen som uttrycks i artikeln tas från ord till handling och att näringslivets engagemang på lokal nivå också ökar. Det är genom aktiva lokala programråd där företagen finns representerade, som utbildningarna kan vässas. Den allra viktigaste uppgiften är att se till att alla elever, oavsett vilken gymnasieskola eller yrkesprogram de väljer, garanteras rätt mängd arbetsplatsförlagt lärande av hög kvalitet. En lyckad tid med arbetsplatsförlagt lärande är den allra bästa inkörsporten till arbetsmarknaden.

Svenskt näringsliv pekar på att det krävs satsningar för att hjälpa dagens grundskoleelever att göra välunderbyggda utbildningsval. Det är förstås helt avgörande inte minst för att undvika felval och studiemisslyckanden. Alla elever måste inför gymnasiet ha kunskaper om den rådande arbetsmarknaden och veta vilka utbildningsvägar som finns.

När nu Svenskt näringsliv efterlyser ”bättre konsumentupplysning”, vilket är ett olyckligt ordval, är det dock beklagligt att de inte nämner den yrkesgrupp som har detta som sitt huvuduppdrag – nämligen landets studie- och yrkesvägledare!

Studie- och yrkesvägledningen har en helt avgörande roll i arbetet att motverka missmatchen på arbetsmarknaden och få ungdomarna att tänka nytt och vidga antalet möjliga vägar till jobb. Det finns alltså all anledning även för Svenskt Näringsliv att uppmärksamma studie- och yrkesvägledningen i grundskolan.

Vi vet att en väl fungerande studie- och yrkesvägledningsverksamhet i högsta grad motverkar studieavbrott, samt fel- och omval, som har negativa konsekvenser för såväl individen som hela samhället. Samtidigt ser vi tyvärr hur vägledningen ofta nedprioriteras i skolans vardag och att tillgången till och kvaliteten på vägledning varierar stort mellan kommuner och skolor.

Det vill vi i Lärarnas riksförbund, gärna tillsammans med Svenskt näringsliv, försöka ändra på. Tillsammans kan vi driva på för en utveckling som leder till en bättre kompetensförsörjning och på sikt generar framgångsrika svenska företag som kan bidra till fortsatt tillväxt och välfärd för vårt land.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Pressjour Lärarnas Riksförbund, 08-613 25 55 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-08 17.07

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll