Sök Sök
Meny Meny

Logga in

18 okt 2017

Så blir ni "lärarnas parti", Moderaterna

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, ger Moderaterna tips för hur de ska kunna träda ut ur den skolpolitiska skuggan och bli "lärarnas parti". Bland annat bör partiet anamma Skolkommissionens förslag.

Åsa Fahlén, förbundsordförande

Åsa Fahlén, förbundsordförande

När Ulf Kristersson höll sitt linjetal på den moderata arbetsstämman så noterade många ett nytt perspektiv vid sidan av talet om förstärkt kärnstat och obruten arbetslinje. Det handlade om klassresan. Den nye partiledaren hyllade det samhälle där ”Det du själv kunde påverka betydde allt mer, och ryggsäcken hemifrån allt mindre”. Han sa rentav att ”Det är för mig det finaste med den svenska jämlikheten.”

Denna hyllning av en viktig aspekt av den svenska jämlikheten är formuleringar som förpliktigar. Som nyvald partiledare finns dessutom möjligheter till nya initiativ. Stödet är starkt och alla i partiet önskar den nye partiledaren all framgång. Så nu finns chansen att låta Moderaterna träda ut ur den skolpolitiska skuggan. Under många år har det varit Jan Björklund som tagit allt ljus i skolfrågorna på allianssidan men nu vill Moderaternas nye skolpolitiske företrädare Erik Bengtzboe att Moderaterna ska axla rollen och bli ”lärarnas parti”. I så fall är det inte mer än rätt att jag ger dem några ord på vägen för hur detta kan förverkligas.

Tydliggör skolfrågan
Börja med att uppvärdera skolpolitiken totalt sett. Skolan var väljarnas viktigaste fråga i valet 2014 samtidigt som Moderaterna gjorde ett förlustval. Kanske är det dags att fundera på om det finns ett samband. Fortfarande är skolfrågan kvar bland de tre viktigaste frågorna för väljarkåren. För ett parti med anspråk på att vara ett ledande oppositionsparti måste man alltså vara tydlig och synlig också i denna för väljarkåren så viktiga fråga.

Gör skolkommissionens förslag till era
Den av lärare, skolledare och forskare sammansatta Skolkommissionen föreslog en rad förändringar för att komma tillrätta med den bristande likvärdigheten och förbättra elevresultaten i skolan. För som Ulf Kristersson mycket riktigt konstaterade i sitt tal. ”Livschanserna för tusen och åter tusen barn står på spel. Ska de lyckas lika bra som barn med svenska föräldrar, så måste vi tänka om nu. Om tio år är det bokstavligt talat för sent.”

Så om Moderaternas ambition verkligen är att göra något nu och att lyssna på lärarna och rentav bli ett lärarparti så borde moderaterna göra Skolkommissionens förslag till sina. Det handlar bland annat om ett skärpt statligt ansvar för skolans styrning. I ett första steg sker det genom ett statligt resurstillskott som fördelas så att de kommuner och skolor som har de största behoven får det största tillskottet. Det är ett viktigt steg för att bryta utvecklingen mot en allt tydligare skolsegregation som inte skolans huvudmän klarat av att bryta på egen hand. Lärarna vill se politisk handlingskraft som ger dem rätt förutsättningar så elevernas ryggsäck hemifrån verkligen kan betyda allt mindre.

Blocköverskridande överenskommelser
På stämman annonserade Ulf Kristersson en önskan om en blocköverskridande överenskommelse i bostadspolitiken. Men det är faktiskt inte bara bostadspolitiken som mår bra av stabila överenskommelser över blockgränsen. Skolpolitiken kräver ett lika långsiktigt perspektiv.

De som idag börjar skolan kommer att finnas på arbetsmarknaden i kanske 60 år framåt. För att lägga en stabil grund i skolan med ett så långt perspektiv kan inte skolans grundläggande villkor förändras genom tillfälliga opinionskast och ständiga politiska positionsförflyttningar. En minsta gemensam nämnare borde vara Skolkommissionens förslag.

Som ny oppositionsledare har du nu ett ansvar, Ulf Kristersson. Ta det ansvaret och svik inte oss som jobbar i skolan.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Pressjour Lärarnas Riksförbund, 08-613 25 55 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-19 10.25

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll