Sök Sök
Meny Meny

Logga in

19 maj 2017

SKL bör ställa sig bakom Skolkommissionens förslag

Min tro och förhoppning är att SKL nu ställer sig bakom Skolkommissionens förslag. Det skulle innebära ett värdefullt stöd för ambitionen att utjämna villkoren i skolan, med utgångspunkt i elevernas förutsättningar - inte kommunernas!
Åsa Fahlén skriver en replik till SKL i Dagens Samhälle.  

REPLIK Alla kommuner delar inte samma verklighet skriver Kenneth Nilsson, ordförande i SKL:s utbildningsberedning. Den bilden delar vi, men min poäng var att trots det ska landets elever ha rätt till likvärdiga villkor oavsett i vilken kommun de bor. För som vi skriver i vår rapport om likvärdigheten: ”Bara för att två skolor med liknande förutsättningar ligger i två olika kommuner kan de inte få omotiverade skillnader i ersättningen per elev, som en följd av lokala prioriteringar eller bristande kommunalekonomiska förutsättningar.”

Läs också

SKL: ”Alla kommuner delar inte samma verklighet”

Utan att argumentera i sak så väljer Kenneth Nilsson att kalla vår undersökning ”ytterst begränsad”. Det är förvisso sant att vi som facklig organisation inte har tillnärmelsevis de resurser för utredningsverksamhet som SKL har.

Men om det finns andra utredningar eller annan fakta som motsäger våra resultat så ser jag fram emot att ta del av dem. Jag har annars det största förtroendet för att kommunsektorn förfogar över en tillräckligt stor utredningskapacitet för en fördjupad analys av denna för lärare, elever och föräldrar så viktiga rättvisefråga.

Det avgörande är ju om man ser det som ett problem att villkoren skiljer sig åt i skolor med samma socioekonomiska status. Nu finns ett förslag på bordet vars syfte är att utjämna villkoren. Jag syftar på Skolkommissionens förslag som SKL nu närmare studerar. Där finns en extra skolsatsning med som ligger helt i linje med de ökade välfärdssatsningar som SKL i likhet med LO nu vill genomdriva. Det är utmärkt att vi är många som driver på för större satsningar på svensk skola.

Läs också

Lärarnas Riksförbund: ”Skapa lika förutsättningar för skolor i hela landet”

Men det kan inte bara handla om att möta demografiska förändringar. Det måste också handla om att höja kvaliteten, inte minst för att åtgärda de ökade klyftor i elevernas förutsättningar som bland annat PISA konstaterade. Min tro och förhoppning är att SKL nu ställer sig bakom Skolkommissionens förslag. Det skulle innebära ett värdefullt stöd för ambitionen att utjämna villkoren i skolan, med utgångspunkt i elevernas förutsättningar inte kommunernas!

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Pressjour Lärarnas Riksförbund, 08-613 25 55 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-12 13.17

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll