Sök Sök
Meny Meny

Logga in

09 jul 2014

Statlig skola bäst för både lärare och elever

Vi måste våga erkänna att kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande. Det bästa sättet är att staten tar fullt ansvar för vår skola, skriver Alf Svensson och Anders Almgren.

Vi möttes på samma skola och 35 år senare möts vi igen. Då som lärare och elev. Nu som europapolitiker och lärare. Gemensamt för oss båda är oron över svensk skola.

I snart 25 år har skolan förvaltats av i huvudsak kommunala huvudmän. Vi minns då skolan var statlig. Den var på intet sätt optimal då, men den har under kommunalt huvudmannaskap förändrats till det sämre. Likvärdigheten har minskat i samma takt som lärarnas frihet och ansvar tagits ifrån dem. Skolan är inte i samma utsträckning kompensatorisk. Det är i dag viktigare var man bor eller vilka föräldrar man har, än det var tidigare.

Lärarnas löner har blivit än sämre och arbetsmiljön för såväl lärare som elever oroar. De mest lämpade väljer i hög grad inte längre läraryrket. Vi står inför ett enormt framtida samhällsproblem när vi får en akut lärarbrist. En av de viktigaste frågorna som måste lösas är den brist på tillit som finns mellan många av skolans huvudmän och svensk lärarkår. Lärarna ser allt för ofta för många kommuner som inte kan eller inte vill satsa på skolan. De lämnas att ensamma stå till svars för skolans tillkortakommanden.

Regeringar och riksdag tillför år efter år riktade anslag till områden som är eftersatta. Persson-pengar, Wärnersson-pengar, lärarlyft, karriärreformer och så vidare. Vi har KD att tacka för att regeringen tillfört ökat anslag för att förstärka elevhälsan i landets skolor. Dessvärre vittnar många inom elevhälsan om att förstärkningen inte syns ute i verksamheten. Så blir det för det mesta med riktade anslag överhuvudtaget. Ett inte ovanligt sätt att hantera kommuners budget är att hålla nere ordinarie anslag när extra anslag är aviserade. Många av vallöftena om statligt riktade pengar till skolan, riskerar därför att bli ord utan större verkan.

Ungdomsförbundet KDU har förstått problemen och förordar en statlig skola. Som lärare sätter man gärna tilltro till ungdomen. Av barn och elever får man oftast höra sanningen. Det är bra att ungdomar med egen erfarenhet av skolan och utan gamla synder att behöva stå upp för, vill förändra det som är fel.

För eleverna är det nu ett skollotteri där valet av kommun avgör hur man ska lyckas i resten av livet. Det är inte bra ens för de som vinner en bra skolgång. Vi måste våga erkänna att kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande. Vi måste kunna göra en gemensam skolsatsning över hela landet. Vi måste vilja återupprätta skolan som en samhälls-bärare. Det bästa sättet är att staten tar det fulla ansvaret för vår skola och därmed ger lärarna frihet och ansvar. Med denna tillit kommer vi att kunna skapa en skola för alla.

Anders Almgren
Alf Svensson

Anders Almgren är legitimerad lärare och förste vice förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

Alf Svensson var partiledare för Kristdemokraterna 1973-2004, före detta europaparlamentariker och adjunkt gymnasielärare.

För kommentarer:
Bo Jansson ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-09 10.21

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll